Wat is eigen vermogen?

Eigen vermogen is het verschil tussen alle bezittingen (activa) en de schulden (lang en kort vreemd vermogen) van je onderneming. Op de balans wordt het eigen vermogen weergegeven onder de passiva, je kan het zien als een schuld die de onderneming heeft aan haar eigenaren. 

Aan de slag met eigen vermogen

Op de onderstaande pagina leggen we je uit hoe je je eigen vermogen snel en eenvoudig berekent.

Eigen vermogen berekenen

Waardoor wordt het eigen vermogen beïnvloed? Als een onderneming een verlies heeft geleden in het boekjaar dan gaat dat ten koste van het eigen vermogen. Het eigen vermogen kan ook verminderen door een gedeelte uit te keren aan haar eigenaren. Bij een besloten vennootschap en een naamloze vennootschap kan dit gebeuren door dividend uit te keren aan de aandeelhouders. 

Rating:
Reviews: te weinig reviews
Boekhouden
Rating:
Reviews: 68
CRM
Rating:
Reviews: te weinig reviews
Kassa
Products