1. Boekhouding
  2. Begrippen
  3. Wat is een debiteur?

Wat is een debiteur?

Een debiteur is een klant die een product of een dienst heeft afgenomen en die nog geld aan je is verschuldigd. Het tegenovergestelde van een debiteur is een crediteur. Aangezien de debiteur nog geld is verschuldigd aan je wordt het als een bezit geboekt, er wordt namelijk van uitgegaan dat het geld wel betaald zal gaan worden. Om deze reden wordt een debiteur opgenomen aan de activa (linkerkant) van de balans.

Het is niet geheel ongebruikelijk dat klanten hun rekeningen niet direct betalen. Meestal is er sprake van een betalingstermijn van dertig dagen. Wat betreft de boekhouding maken de debiteuren en de openstaande schulden deel uit van het debiteurenbeheer (administratie). Zodra een betaling voor een langere tijd uitblijft, kan er een herinnering worden meegestuurd. Als het nodig is, gevolgd door een aanmaning. In deze aanmaning wordt de klant verzocht om zo snel mogelijk alsnog tot betaling over te gaan. Blijt de betaling echter achterwege, dan kan een deurwaarder of een incassobureau worden ingeschakeld. Een deurwaarder of een incassobureau kunnen proberen het verschuldigde bedrag via rechtswege te innen. Je geeft de vordering daarmee uit handen.

Debiteurenbeheer

Aangezien het voor je onderneming van belang is je leveranciers jou op tijd te betalen is het voeren van een accuraat debiteurenbeheer van groot belang. Door een actief debiteurenbeleid te voeren en te zorgen voor het tijdig incasseren van de betalingen zal dit onder andere:

  • ten goede komen voor een constante cashflow;
  • zorgen voor een accuraat beeld van je administratie en status van de financiën;
  • afschrijvingen op je debiteurentegoeden voorkomen.

Goed debiteurenbeheer is niet alleen gericht op het tijdig ontvangen van betalingen, maar ook om klanten te behouden door op tijd, helder en passend te communiceren.

Er zijn verschillende soorten aanbieders van boekhoudsoftware die de functie debiteurenbeheer bevatten. Deze functie zorgt ervoor dat het boekhoudpakket je op nog openstaande posten attendeert van nog te ontvangen betalingen. Op deze manier wordt een betaling niet over het hoofd gezien.

Meer weten over het opzetten en bijhouden van je boekhouding?

Wij kunnen ons voorstellen dat je, net als veel andere ondernemers, vragen hebt over boekhouden. Denk aan:

  • Hoe zet je eenvoudig een boekhouding op?
  • Hoe ga ik om met debiteuren?
  • Wat zijn de belastingregeltjes waarmee ik rekening moet houden?
  • Hoe hou je de boekhouding efficient bij?
  • En hoe bespaar je op een boekhouder?

In onze cursus boekhouden vind je alle antwoorden op deze vragen, zodat je volledige controle krijgt op jouw boekhouding. Download de cursus boekhouden gratis!

Download gratis

Dit is Appwiki

Appwiki is het beginpunt voor bedrijfssoftware selectie. Wij geloven dat bedrijven met online tools en software slimmer, sneller en flexibeler zijn. En dus beter hun klanten kunnen helpen en beter concurreren in de markt.

Appwiki werkt voor jou

Appwiki experts adviseren jou bij software selectie. Jouw wensen en bedrijfsprofiel bepalen de meest geschikte software. We brengen onze kennis, informatie van leveranciers en data van gebruikers samen, zodat jij eenvoudig een selectie maakt en snel software vindt die bij je past. 

En zo werkt Appwiki

We brengen in je in contact met software aanbieders en ontvangen daarvoor een vergoeding. Adviseren we dan alleen aanbieders die betalen? Nee hoor, we adviseren alleen de aanbieders waarvan we zeker weten dat ze bij jouw bedrijf passen.

Products