Wat zijn afschrijvingen?

Afschrijvingen zijn boekhoudkundige waardedalingen van middelen/bezittingen van een bedrijf. Met de gehanteerde afschrijvingen komt in de boekhouding naar voren hoeveel een bepaald gebruiksobject (bijvoorbeeld een bedrijfsauto of machine) in waarde is gedaald over een bepaalde periode. Door gebruik te maken van de bedrijfsmiddelen zal er slijtage optreden en zal de waarde ook verminderen. Doordat op de balans wordt weergegeven hoeveel activa (bezittingen) een bedrijf heeft op een bepaald moment zal er ook rekening mee moeten worden gehouden dat de bezittingen door gebruik in waarde verminderen.

Kosten

De afschrijvingen worden als kostenpost meegenomen in de winst- en verliesrekening en zullen het resultaat van de ondermening dus negatief beïnvloeden. Het betreft hier boekhoudkundige handeling, de uitgave zal vaak al gedaan zijn (bij de aanschaf), maar de kosten zullen later worden toegerekend aan latere jaren. 

Afschrijvingstermijnen

Doordat een bedrijf belasting moet betalen over het bedrijfsresultaat kan het voor een organisatie interessant zijn om voor een bepaalde snelheid van afschrijvingen te kiezen. Door bijvoorbeeld sneller af te schrijven (kosten over minder jaren verspreiden) kan de winst lager worden. Door dit toe te passen in jaren met een hoog verwacht resultaat kan dit fiscaal aantrekkelijk zijn. 

Voorbeeld 1 - lineaire afschrijving zonder restwaarde

Een machine wordt aangeschaft voor € 5.000, heeft geen restwaarde en de levensduur wordt op 5 jaar geschat. De jaarlijkse afschrijving zal dan als volgt worden berekend:€ 5.000/5 = € 1.000 

Voorbeeld 2 - lineaire afschrijving met restwaarde

Een auto wordt aangeschaft voor € 5.000, heeft een restwaarde van € 1.000 en de levensduur wordt op 5 jaar geschat. De jaarlijkse afschrijving zal dan als volgt worden berekend:(€ 5.000 - € 1.000) /5 = € 800

Rating:
Reviews: te weinig reviews
Boekhouden
Rating:
Reviews: 68
CRM
Rating:
Reviews: te weinig reviews
Kassa
Products