Wat is goodwill?

Goodwill (welwillendheid) is de term die in de financiële wereld wordt beschouwd om de meerwaarde van een bedrijf boven het zichtbare eigen vermogen van het bedrijf aan te geven. In veel gevallen wordt de goodwill gezien als de contante waarden van de overwinst van de onderneming. De goodwill is niet terug te vinden op de balans als activa of passiva.

Meerwaarde

In het geval van een overname van een onderneming komt het begrip Goodwill vaak naar voren. Hiermee wordt de meerwaarde van de organisatie boven het netto vermogen bedoeld. Het betreft hier een waardevermeerdering van het bedrijf, die niet gewaardeerd is op de balans. Bijvoorbeeld een vaste klantenkring die een bedrijf heeft. Deze laat zich lastig in een balanspost te gieten, maar kan wel van waarde zijn voor het overnemende bedrijf. Andere voorbeelden zijn kennis die het bedrijf bezit en (goed) werkzaam personeel.

Voorbeeld goodwill

Bij een overname van Bedrijf Y door bedrijf X zal er worden gekeken naar de boekwaarde van bedrijf Y. De bezittingen (vaste activa, vlottende activa, liquide middelen) zullen worden verminderd met de schuld van de organisatie. Zo blijft het eigen vermogen over. 

Stel dat de bezittingen 50 miljoen euro zijn en de schuld 20 miljoen. Dan zou de boekwaarde van het bedrijf 30 miljoen euro zijn. Dankzij de aanwezige kennis en trouwe klanten kan bedrijf X een waarde van 40 miljoen euro representeren. De goodwill bedraagt in dit voorbeeld dan 40 – 30 miljoen euro = 10 miljoen euro.

Vergelijk verschillende boekhoudpakketten en vind het pakket dat bij jou past!

Rating:
Reviews: te weinig reviews
Boekhouden
Rating:
Reviews: 68
CRM
Rating:
Reviews: te weinig reviews
Kassa
Products