Wat is een crediteur?

Een crediteur is een bedrijf, persoon of instelling aan wie je als bedrijf een betaling verschuldigd (credit) bent voor de geleverde producten of diensten. Het tegenovergestelde van een crediteur is een debiteur. Vaak wordt met een crediteur alleen een bedrijf of een rekening bedoeld die nog betaald moet worden, maar in principe slaat het op alle leveranciers waarbij je als bedrijf klant bent. Je bent deze leverancier nog geld verschuldigd welke binnen een bepaalde termijn moet worden betaald (betalingstermijnen verschillen per leverancier waarbij 30 dagen een vaak voorkomende betalingstermijn is). Aangezien je de crediteur nog geld bent verschuldigd, wordt dit op de balans als een schuld opgenomen aan de creditzijde (rechterkant) van de balans.

Crediteurenbeheer

Aangezien het voor je onderneming van belang is je leveranciers op tijd te betalen, is het voeren van een accuraat crediteurenbeheer van groot belang. Door betalingen binnen de hiervoor voorgeschreven betalingstermijn te voldoen zal dit onder andere:

  • ten goede komen aan de relatie met je leveranciers;
  • zorgen voor een accuraat beeld van je administratie en status van de financiĆ«n;
  • voorkomen dat je aanmaningskosten en/of boetes krijgt.

Er zijn verschillende boekhoudpakket aanbieders die de functie crediteurenbeheer aanbieden. Deze functie zorgt ervoor dat je er aan wordt herrinnerd dat een betaling dient te worden verricht en hoe lang deze betaling al open staat. Op deze manier wordt een betaling niet over het hoofd gezien. Ook de meeste gratis boekhoudpakketten bevatten een crediteurenbeheer functie.

Rating:
Reviews: 624
Boekhouden
Rating:
Reviews: te weinig reviews
Boekhouden
Rating:
Reviews: 68
CRM
Products