Wat zijn overheadkosten?

De overhead is een deel van de kosten die een onderneming maakt, maar welke niets met de productiedoelstellingen te maken hebben. Het gaat om budget dat aan de eigen onderneming besteed wordt. Een ander woord voor overheadkosten zijn vaste lasten of indirecte kosten. Voorbeelden van deze kosten zijn bijvoorbeeld secretariële ondersteuning, personeel & organisatie en de huur van het pand.

Welke kosten zijn overheadkosten?

Hieronder volgen een aantal voorbeelden van overheadkosten:

  • Administratie
  • ICT
  • Marketing
  • Personeel en organisatie
  • Juridische bijstand
  • Verzekeringen
  • Vergunningen

Hoe bereken je overheadkosten?

Wanneer duidelijk is welke kosten onder overheadkosten vallen, kan berekend worden hoeveel overheadkosten er precies zijn binnen je bedrijf. Allereerst moeten de totale kosten op een rij gezet worden. Vervolgens moet er onderscheid gemaakt worden tussen directe en indirecte kosten. Wanneer alle indirecte kosten bij elkaar op zijn geteld, heb je het totaal aan overheadkosten. Tot slot is het mogelijk om met deze gegevens het overheadpercentage te berekenen. Dit percentage geeft weer hoeveel procent van alle kosten bestaan uit overheadkosten. Hoe lager dit percentage, hoe hoger de winst. Dit is te berekenen door alle indirecte kosten te delen door de directe kosten en dit vervolgens te vermenigvuldigen met honderd procent. Indirecte kosten / directe kosten X honderd procent.

Rating:
Reviews: 624
Boekhouden
Rating:
Reviews: te weinig reviews
Boekhouden
Rating:
Reviews: 68
CRM
Products