1. Boekhouding
  2. Begrippen
  3. Wat is een Besloten Vennootschap?

Wat is een Besloten Vennootschap?

Een Besloten Vennootschap (bv) is een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid, een rechtspersoon. Dit betekent in veel gevallen dat de bv aansprakelijk is voor eventuele schulden. Als bestuurder van een bv handel je uit naam van de bv en heb je de dagelijkse leiding over de bv. Een bv kan alleen of samen met anderen worden opgericht. Het kapitaal van de een bv is verdeeld in aandelen, die in het bezit zijn van de aandeelhouders, bij wie de hoogste macht ligt. Daarnaast kan een bv ook een raad van commissarissen hebben, die toezicht houden op het bestuur. Heb je een kleine bv, dan ben je als bestuurder vaak ook de enige aandeelhouder en dus automatisch ook directeur en grootaandeelhouder, dit wordt ook al DGA genoemd.

Besloten vennootschap

Een Besloten Vennootschap, ook wel een BV genoemd, is één van de rechtsvormen die men kan kiezen voor de onderneming. De BV is een rechtspersoon wat inhoudt dat de BV, in de meeste gevallen, aansprakelijk is voor eventuele schulden. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de eenmanszaak waar schulden gemaakt door het bedrijf verhaald kunnen worden op het privébezit van de eigenaar. In tegenstelling tot de NV heeft de BV geen vrij verhandelbare aandelen en zijn de aandeelhouders bekend, waar dit door de vrije verhandelbaarheid van de aandelen van de NV niet het geval hoeft te zijn.

Oprichting van een BV

Om een BV op te kunnen richten moeten aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • de oprichting moet worden verricht door middel van een notariële akte. Hierin staan de statuten opgenomen van de BV. Op dit moment wordt er een wetsvoorstel opgesteld om deze eis te laten vervallen in verband met de hoge notariële kosten die gemaakt moeten worden door de ondernemer bij de oprichting;
  • er moet minsten 1 eurocent in de BV worden gestort. Eerder bestond de eis dat er ten minste € 18.000 aan kapitaal in de BV moest worden gestort bij oprichting, deze eis is vervallen.

Waarom een BV oprichten

Er zijn verschillende redenen om een BV op te richten, hieronder zullen enkele worden besproken:

Risico's

Doordat de bestuurders in principe niet persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld (zie aansprakelijkheid) kan dit een reden zijn om een BV op te richten. Indien er risicovolle investeringen moeten worden gedaan of dat er veel mensen op de loonlijst komen te staan, dan kan dit meer risico met zich meebrengen dan iemand met bijvoorbeeld een eenmanszaak zal willen dragen. Door het oprichten van een BV kunnen ook verschillende bedrijfsonderdelen worden opgezet die op papier elk een eigen onderneming zijn. Mocht het dan met één BV niet goed aflopen, dan heeft dit geen verdere financiële gevolgen voor de andere BV’s.

Fiscaal aantrekkelijk

Indien een organisatie een hogere nettowinst begint te halen dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om van een eenmanszaak naar een BV over te gaan. Bij een eenmanszaak krijgt de ondernemer een zelfstandigenaftrek, wat een impact heeft op de inkomstenbelasting die hij moet betalen. Bij een BV kent men deze zelfstandigenaftrek niet. Maar doordat het percentage vennootschapsbelasting echter lager ligt dan het percentage inkomstenbelasting, komt er een punt waar het fiscaal aantrekkelijker is om een BV te hebben in plaats van een eenmanszaak. Dit punt ligt zo rond de € 90.000 nettowinst van de onderneming.

Overname

Het overnemen van een BV door een andere organisatie is makkelijker dan het overnemen van een eenmanszaak. Dit komt doordat een BV een rechtspersoon is en de aandelen van deze BV kunnen worden overgenomen door de kopende partij. Als je als ondernemer op een gegeven moment de strategie hebt om je bedrijf op een gegeven moment te verkopen, dan kan dat een argument zijn om een BV op te richten.

Aansprakelijkheid

In beginsel kan er bij een Besloten Vennootschap niemand persoonlijk aangesproken worden voor de eventuele schulden van de onderneming. In beginsel wordt er specifiek gesteld, omdat er een aantal situaties zijn waarin toch de schulden verhaald kunnen worden op het privé vermogen van de bestuurders of commissarissen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij:

  • ondeugdelijk bestuur (bijvoorbeeld frauduleus handelen of onredelijke verbintenissen aangaan);
  • niet voldoen aan de plicht van het deponeren van de jaarrekening;
  • geen deugdelijke administratie heeft bijgehouden.

Dit is Appwiki

Appwiki is het beginpunt voor bedrijfssoftware selectie. Wij geloven dat bedrijven met online tools en software slimmer, sneller en flexibeler zijn. En dus beter hun klanten kunnen helpen en beter concurreren in de markt.

Appwiki werkt voor jou

Appwiki experts adviseren jou bij software selectie. Jouw wensen en bedrijfsprofiel bepalen de meest geschikte software. We brengen onze kennis, informatie van leveranciers en data van gebruikers samen, zodat jij eenvoudig een selectie maakt en snel software vindt die bij je past. 

En zo werkt Appwiki

We brengen in je in contact met software aanbieders en ontvangen daarvoor een vergoeding. Adviseren we dan alleen aanbieders die betalen? Nee hoor, we adviseren alleen de aanbieders waarvan we zeker weten dat ze bij jouw bedrijf passen.

Products