Wat is een jaarrekening?

Een jaarrekening is een financieel verslag van je onderneming wat je elk jaar opstelt. Een jaarrekening geeft de prestaties, voornamelijk het financiële aspect, van een onderneming weer. In een jaarrekening zijn de balans met toelichting en de winst- en verliesrekening van dat jaar opgenomen. Vaak wordt dit aangevuld met het jaarverslag van het bestuur van de onderneming. De jaarrekening sluit aan bij de administratie en die sluit weer aan bij de boekstukken, zoals facturen, bonnen en bankafschriften. Meestal stelt een boekhouder of belastingadviseur de jaarrekening op, maar sommige ondernemers doen het zelf. Voor rechtspersonenen is een accountantsverklaring over de jaarrekening verplicht. Lees ons blog voor meer informatie over de de jaarrekening

Bepaalde organisaties moeten verplicht een jaarrekening deponeren bij de Kvk.

Rating:
Reviews: 624
Boekhouden
Rating:
Reviews: te weinig reviews
Boekhouden
Rating:
Reviews: 68
CRM
Products