Wat is het bedrijfsresultaat?

Het bedrijfsresultaat is dat wat er overblijft wanneer de bedrijfskosten van de netto winst zijn afgetrokken. Het berekenen van je bedrijfsresultaat kan dus eigenlijk in één enkele stap. Toch is het handig om je bedrijfsresultaat in meerdere stappen te berekenen, zodat je inzicht krijgt in de verschillende resultaten.

Aan de slag met je bedrijfsresultaat

Op de onderstaande pagina vind je de stappen waarmee je eenvoudig je bedrijfsresultaat kunt berekenen.

Bedrijfsresultaat berekenen

Bedrijfsresultaat voor financiering

De bepaling van het bedrijfsresultaat voor financiering is de eerste stap in het berekenen van je bedrijfsresultaat. Deze uitkomst gebruiken we om de rentabiliteit van het geïnvesteerde vermogen te bepalen. 

Bedrijfsresultaat uit normale bedrijfsvoering

Dit is het resultaat voor aftrek van bijzondere baten en lasten. Deze lasten houden geen rechtsreeks verband met de normale exploitatie en daarom wordt deze stap het resultaat uit normale bedrijfsvoering genoemd. De uitkomst van deze berekening is relevant voor het verkrijgen van financiering.

Bedrijfsresultaat of nettowinst voor belasting

Door het bedrijfsresultaat voor de belasting te berekenen krijg je inzicht in de eigenlijke prestatie van je onderneming in de afgelopen periode.  

Bedrijfsresultaat of nettowinst (na belasting)

Het nettobedrijfsresultaat is het bedrag dat overblijft voor de eigenaar of aandeelhouder: de winst. De vennootschaps- of inkomstenbelasting is dan al geheven door de fiscus.

Rating:
Reviews: te weinig reviews
Boekhouden
Rating:
Reviews: 68
CRM
Rating:
Reviews: te weinig reviews
Kassa
Products