1. Boekhouding
  2. Begrippen
  3. Wat is een Naamloze Vennootschap?

Wat is een Naamloze Vennootschap?

Een Naamloze Vennootschap (NV) is één van de rechtsvormen die men kan kiezen voor de onderneming. De NV kenmerkt zich door de in principe vrije overdraagbaarheid van de aandelen in tegenstelling tot de aandelen van de BV die niet vrij overdraagbaar zijn. De vrij te verhandelen aandelen kunnen bijvoorbeeld worden gekocht via Euronext, de Europese effectenbeurs gevestigd in Amsterdam.

Oprichting van een NV

Om een NV op te kunnen richten moet onder andere aan onderstaande voorwaarden worden voldaan:

  • de oprichting moet worden verricht door middel van een notariële akte. Hierin staan de statuten opgenomen van de NV;
  • er moet minsten €45.000 in de NV worden gestort.

Aansprakelijkheid

In beginsel kan er bij een Naamloze Vennootschap niemand persoonlijk aangesproken worden voor de eventuele schulden van de onderneming. In beginsel wordt er specifiek gesteld, omdat er een aantal situaties zijn waarin toch de schulden verhaald kunnen worden op het privé vermogen van de bestuurders of commissarissen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij:

  • ondeugdelijk bestuur (bijvoorbeeld fraudileus handelen of onredelijke verbintenissen aangaan);
  • niet voldoen aan de plicht van het deponeren van de jaarrekening;
  • geen deugdelijke administratie heeft bijgehouden.

Aandeelhouders

De aandeelhouders lopen ‘slechts’ risico tot het bedrag waarvoor zij de aandelen hebben aangeschaft. Dit betekent dat zij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele schulden van het bedrijf. Bij een eventueel faillissement lopen de aandeelhouders het risico maar een gedeelte of zelfs helemaal niets van hun aanschafbedrag weer terug te zien. 

Oprichten van een NV

Een NV wordt zelden uit het niets opgericht, maar vaker is er sprake van een BV die wordt omgezet naar een NV. De reden hiervoor is om er zo voor te zorgen dat de aandelen vrij verhandeld kunnen worden. De aandeelhouders van de BV kunnen door middel van een beursgang hun aandelen verzilveren door deze op de effectenbeurs te verhandelen. Het bedrijf kan door middel van het uitgeven van meerdere aandelen ook geld ophalen dat gebruikt kan worden om de organisatie verder uit te breiden of om noodzakelijke investeringen te plegen. Dit kan lucratiever zijn dan het aangaan van een lening in naam van de BV.

Dit is Appwiki

Appwiki is het beginpunt voor bedrijfssoftware selectie. Wij geloven dat bedrijven met online tools en software slimmer, sneller en flexibeler zijn. En dus beter hun klanten kunnen helpen en beter concurreren in de markt.

Appwiki werkt voor jou

Appwiki experts adviseren jou bij software selectie. Jouw wensen en bedrijfsprofiel bepalen de meest geschikte software. We brengen onze kennis, informatie van leveranciers en data van gebruikers samen, zodat jij eenvoudig een selectie maakt en snel software vindt die bij je past. 

En zo werkt Appwiki

We brengen in je in contact met software aanbieders en ontvangen daarvoor een vergoeding. Adviseren we dan alleen aanbieders die betalen? Nee hoor, we adviseren alleen de aanbieders waarvan we zeker weten dat ze bij jouw bedrijf passen.

Products