1. Boekhouding
 2. Begrippen
 3. Wat is een jaarrekening deponeren?

Wat is een jaarrekening deponeren?

Voor bepaalde organisaties bestaat er de verplichting om de jaarrekening te deponeren bij de Kvk. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de volgende organisatievormen:

 • bv´s
 • nv´s;
 • coöperaties;
 • onderlinge waarborgmaatschappijen;
 • vof´s en cv´s waarvan alle beherende vennoten buitenlandse kapitaalvennoten zijn;
 • vereniging en stichting met een onderneming die in 2 opeenvolgende boekjaren minimaal € 4,4 miljoen per jaar omzetten; 
 • buitenlandse rechtspersoon met vestigingen in Nederland die in het land van herkomst ook een jaarrekening moeten publiceren. Zij moeten een jaarrekening in dezelfde vorm aanleveren als in het herkomstland.
 • ondernemingen die onder de Wet Formeel buitenlandse vennootschap vallen. Zij moeten een jaarrekening deponeren volgens de Nederlandse regels en een jaarrekening volgens de regels van het herkomstland.

(bron: Kvk)

Termijn indienen jaarrekening

Indien je een jaarrekening moet deponeren bij de KvK heb je hiervoor uiterlijk 8 dagen na de vaststelling. Binnen welke termijn de jaarrekening vastgesteld moet worden verschilt per rechtspersoon.

 • Na afsluiten van het boekjaar heeft het bestuur 5 maanden de tijd om de jaarrekening op te maken die voorgelegd wordt aan de aandeelhouders. De aandeelhouders hebben hierbij de bevoegdheid om het bestuur maximaal 6 maanden uitstel te geven indien bijzondere omstandigheden daaraan ten grondslag liggen. Deze periode van uitstel hoeft niet te worden vermeld aan de Kvk.
 • De aandeelhouders hebben na ontvangst van de jaarrekening 2 maanden de tijd om deze vast te stellen.
 • In het geval dat alle aandeelhouders tevens bestuurder of commissaris zijn van de BV, dan staat de ondertekening van de jaarrekening gelijk aan de vaststelling ervan. In dit geval is de periode van twee maanden genoemd in het vorige punt niet van toepassing. 

Gevolgen van het niet deponeren van de jaarrekening

Wanneer je besluit niet de jaarrekening te deponeren bij de KvK terwijl je hiertoe wel verplicht bent loop je risico op de volgende sancties:

Boete

Je maakt je schuldig aan een economisch delict waarop de belastingdienst een geldboete op kan leggen die kan oplopen tot bedragen rondom de € 10.000.

Persoonlijk aansprakelijkheid

Daarnaast lopen de bestuurders en commissarissen het risico dat in geval van een faillissement van de rechtspersoon zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. In dit geval kunnen eventuele schuldeiser recht maken op het privé vermogen van deze bestuurders en commissarissen. 

Geen verplichting tot deponeren

Voor veel ‘kleinere’ ondernemers geldt de plicht tot het deponeren van de jaarrekening niet. Dit is bijvoorbeeld het geval bij:

 • VOF (indien niet alle beherende vennoten buitenlandse kapitaalvennoten zijn);
 • Eenmanszaak;
 • ZZP.

Dit is Appwiki

Appwiki is het beginpunt voor bedrijfssoftware selectie. Wij geloven dat bedrijven met online tools en software slimmer, sneller en flexibeler zijn. En dus beter hun klanten kunnen helpen en beter concurreren in de markt.

Appwiki werkt voor jou

Appwiki experts adviseren jou bij software selectie. Jouw wensen en bedrijfsprofiel bepalen de meest geschikte software. We brengen onze kennis, informatie van leveranciers en data van gebruikers samen, zodat jij eenvoudig een selectie maakt en snel software vindt die bij je past. 

En zo werkt Appwiki

We brengen in je in contact met software aanbieders en ontvangen daarvoor een vergoeding. Adviseren we dan alleen aanbieders die betalen? Nee hoor, we adviseren alleen de aanbieders waarvan we zeker weten dat ze bij jouw bedrijf passen.

Products