Wat is de startersaftrek?

De startersaftrek is een speciale aftrekpost voor startende ondernemers. Deze aftrek komt bovenop de zelfstandigenaftrek. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je voldoen aan een aantal criteria. Maar wat houdt het precies in en hoe groot zijn de voordelen?

Wat houdt de startersaftrek in

De startersaftrek betreft een verhoging van de zelfstandigenaftrek en is bedoeld om het starten van een onderneming te stimuleren. Een startende ondernemer kan in de eerste vijf jaar van de onderneming drie keer een extra bedrag van de behaalde winst aftrekken.

Hoe hoog is de startersaftrek

Voor 2014 is dit bedrag vastgesteld op € 2.123,-. Dit betreft een vast bedrag die voor iedere startende ondernemer geldt.

Eisen startersaftrek

Er zijn een aantal eisen waaraan voldaan moeten worden om in aanmerking te komen voor de startersaftrek. 

 • Je moet recht hebben op de zelfstandigenaftrek.
 • In de vijf jaar voorafgaand aan het belastingjaar waarop je de startersaftrek wilt toepassen, mag je niet meer dan twee keer gebruik hebben gemaakt van de zelfstandigenaftrek.
 • Je moet in de vijf jaar voorafgaand aan het belastingjaar waarop je de startersaftrek wilt toepassen, tenminste één jaar geen ondernemer zijn geweest.
  Rating:
  Reviews: 624
  Boekhouden
  Rating:
  Reviews: te weinig reviews
  Boekhouden
  Rating:
  Reviews: 68
  CRM
  Products