Wat is de Kamer van Koophandel?

De Kamer van Koophandel (KvK) is een onafhankelijke dienstverlener, zonder winstoogmerk, die verschillende initiatieven biedt en ondernemers wil bijstaan. Wordt ook wel gezien als belangenorganisatie. Zowel in België als in Nederland bevinden zich Kamers van Koophandel. De Kamer van Koophandel organiseert verschillende seminars en bijeenkomsten waarin informatie wordt verstrekt die interessant zijn voor ondernemers. De doelgroep hierbij is de ondernemer, van informatie en ondersteuning van startende ondernemers tot de ondernemer die bijvoorbeeld zijn onderneming internationaal wil uitbreiden.

Uittreksel

Verder staat elke ondernemer ingeschreven bij de KvK en beschikt zij over een handelsregister waar men, soms tegen betaling, een uittreksel van een onderneming opgezocht kan worden.  

In zo’n uittreksel staat bijvoorbeeld de volgende informatie: 

  • een officieel bewijs van inschrijving (Kamer van Koophandelnummer);
  • verschillende achtergrondinformatie van de organisatie zoals; naam, adres, datum van oprichting, functionarissen en welke rechtsvorm er wordt gehanteerd;
  • welke ondernemingen gelieerd zijn aan de organisatie (zoals bijv. dochtermaatschappijen of moedermaatschappijen);
  • financiële informatie uit de gedeponeerde jaarrekeningen. 

Een uittreksel kan bijvoorbeeld van toegevoegde waarde zijn:

  • om informatie te achterhalen, bijvoorbeeld over de financiële capaciteit van een potentiële zakenpartner;
  • om voor je eigen onderneming te bewijzen dat je staat ingeschreven bij de KvK (soms van belang bij bijv. de aanvraag van subsidies;
  • bij het controleren van tekenbevoegdheid van de zakenpartner namens de organisatie.

Informatie

Op de website van de KvK staat een overvloed aan informatie van bijvoorbeeld het beschermen van intellectueel eigendom tot informatie over de te kiezen rechtsvorm. Van beginnende tot gelouterde ondernemer is hier informatie te vinden die bij kunnen dragen aan een succesvol bedrijf.

Website: www.kvk.nl

Meer lezen: Wanneer inschrijven bij de Kamer van Koophandel?

Rating:
Reviews: 624
Boekhouden
Rating:
Reviews: te weinig reviews
Boekhouden
Rating:
Reviews: 68
CRM
Products