Wat zijn indirecte kosten?

Indirecte kosten zijn alle kosten die niet rechtstreeks toegerekend kunnen worden aan een product of dienst door middel van een directe technische of organisatorische verhouding. Je moet echter wel weten wat de indirecte kosten per product of dienst zijn om de kostprijs te berekenen. De exacte indirecte kosten zijn eigenlijk alleen achteraf te berekenen. Om niet uit te gaan van een te lage kostprijs kun je een procentuele opslag voor indirecte kosten toepassen.

Voorbeelden van indirecte kosten:

  • magazijnkosten
  • energiekosten
  • huurkosten

Kosten die je wel rechtstreeks toe kunt rekenen aan een product of dienst zijn directe kosten.

Rating:
Reviews: 568
Boekhouden
Rating:
Reviews: 123
Boekhouden
Rating:
Reviews: 66
Facturatie
Products