Wat is prive-storting en prive-opname?

Eigenaren van een eenmanszaak of VOF nemen vaak geld of goederen uit de zaak voor privé gebruik. Daarnaast brengen eigenaren vaak geld of goederen in de onderneming in. Voor deze transactie kun je in de boekhouding gebruik maken van de grootboekrekening privé, dit is een bijzondere hulprekening van het eigen vermogen.

Grootboekrekening privé

Op de grootboekrekening privé kunnen twee soorten boekingen worden gedaan: de privé-storting en de privé-opname. Het gaat altijd om een handeling waarbij privé-vermogen ondernemingsvermogen wordt of andersom. Het saldo van deze rekening wordt nooit op de balans of in de winst- en verliesrekening getoond. Je kunt de rekening wel gebruiken voor de controleberekening van het eigen vermogen.

Privé-storting

Geld en/of goederen die door de eigena(a)r(en) uit zijn/haar persoonlijk bezit in de onderneming worden gebracht.

Privé-opname

Geld en/of goederen die door de eigena(a)r(en) uit de onderneming worden genomen voor persoonlijk gebruik.

Rating:
Reviews: 624
Boekhouden
Rating:
Reviews: te weinig reviews
Boekhouden
Rating:
Reviews: 68
CRM
Products