Wat is een eenmanszaak?

Een eenmanszaak is een bedrijfsvorm waarbij één persoon verantwoordelijk is voor de hele onderneming. Een eenmanszaak is een economische activiteit van de natuurlijke persoon die de onderneming lijdt. De regels over de rechten en plichten van een eenmanszaak kunnen nog verschillen. Vaak gaat het over het belastingsstelsel van de bedrijfsvorm, de juridische aansprakelijkheid en onafhankelijkheid van het bedrijf. Een eenmanszaak is snel en eenvoudig op te richten heeft, vooral in het begin, meer belastingsvoordeel dan bijvoorbeeld een BV. Een nadeel van een eenmanszaak is dat je met je privé-vermogen aansprakelijk bent voor eventuele schulden. Lees ons blog voor het verschil tussen een eenmanszaak of bv.

Rating:
Reviews: te weinig reviews
Boekhouden
Rating:
Reviews: 68
CRM
Rating:
Reviews: te weinig reviews
Kassa

Boekhouden eenmanszaak

Er zitten een aantal verschillen met andere organisatievormen zoals de BV en de NV, met name in de mate van aansprakelijkheid op het privévermogen van de ondernemer.

Aansprakelijkheid

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de NV en BV, is een eenmanszaak geen rechtspersoon. Het gevolg hiervan vindt men terug in de aansprakelijkheid van de ondernemer, die ook met het privévermogen aansprakelijk kan worden gesteld voor de schulden van het bedrijf. De ondernemer is aansprakelijk voor alle handelingen van de organisatie en er bestaat hierbij geen onderscheid tussen het bedrijfsvermogen en het privévermogen. Indien er sprake is van een huwelijk waar in gemeenschap van goederen is getrouwd, dan kan dit ook gevolgen hebben voor de partner van de ondernemer. Hij of zij is dan ook financieel aansprakelijk voor de eventuele schulden van de onderneming bij een faillissement.

Boekhoudprogramma eenmanszaak

Ook een boekhoudprogramma voor een eenmanszaak heeft andere eisen dan die voor bijvoorbeeld een BV. Nu is het niet zo dat de eisen aan een eenmanszaak boekhouding heel erg verschillen, maar je kunt vaak wel eenvoudiger boekhouden. Een goed boekhoudprogramma eenmanszaak geeft je inzicht in je omzet, kosten en winst. Daarnaast maak je makkelijk een overzicht van de omzetbelasting die je moet betalen. Kies je voor een online boekhouden met een boekhoudprogramma dan hoef je vaak alleen een foto van een bonnetje te maken om deze in de boekhouding te zetten. Dat scheelt enorm in het papierwerk!

Belasting

Over de winst uit de eenmanszaak is inkomstenbelasting verschuldigd, dit is het loon dan de eigenaar uit de onderneming ontvangt. Voor de eigenaar van een eenmanszaak zijn er enkele fiscale voordelen in de vorm van de zelfstandigenaftrek en winstvrijstelling. De betaalde inkomstenbelasting door de eenmanszaak ligt hoger dan de betaalde vennootschapbelasting die een BV verschuldigd is. Echter door de verschillende fiscale aftrekposten die een eenmanszaak geniet, is deze ondernemingsvorm fiscaal aantrekkelijker bij een lagere winst. Een BV heeft daarentegen ook vaker te maken met hogere kosten in de vorm van bijv. accountantskosten gebruikt bij het opstellen van de jaarrekening die gedeponeerd moet worden bij de KvK. De BV wordt dus aantrekkelijker naarmate de winst uit onderneming groeit. 

Voordelen van een eenmanszaak

Een eenmanszaak heeft een aantal voordelen ten opzichte van bijvoorbeeld de besloten vennootschap. Een aantal van deze voordelen zijn bijvoorbeeld:

  • De oprichtingskosten zijn laag (geen inschrijving bij notaris vereist);
  • Alle beslissing ligt bij de eigenaar (geen andere aandeelhouders bijvoorbeeld);
  • Bij lagere winsten is de eenmanszaak fiscaal aantrekkelijker d.m.v. de aftrekposten. 

Nadelen van een eenmanszaak

Er zitten ook enkele nadelen aan de eenmanszaak. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • je bent privé aansprakelijk voor de schulden van de eenmanszaak;
  • naarmate de winst uit onderneming groeit, wordt de eenmanszaak fiscaal minder aantrekkelijk;
  • bij ziekte of overlijden van de eigenaar is het voortbestaan van het bedrijf onzeker
Rating:
Reviews: te weinig reviews
Boekhouden
Rating:
Reviews: 68
CRM
Rating:
Reviews: te weinig reviews
Kassa
Products