Wat is passiva?

Een ander woord voor passiva is schulden. Passiva zijn alle bronnen waarmee een onderneming gefinancierd is. De passiva staat aan de creditzijde (rechts) van de balans en worden gebruikt om de activa (links) te financieren. De passiva zijn te verdelen in de volgende onderdelen:

  • Eigen vermogen: Het eigen vermogen van een onderneming is te berekenen door de schulden van de activa af te trekken
  • Lang vreemd vermogen: Dit zijn alle schulden die een terugbetalingstermijn hebben die langer is dan een jaar. Dit kan bijvoorbeeld een hypotheek zijn
  • Kort vreemd vermogen: Dit zijn alle schulden die een terugbetalingstermijn hebben die korter is dan een jaar. Dit kan bijvoorbeeld een kortlopende rekening zijn, maar ook nog af te dragen belasting
  • Voorzieningen: In deze post worden de te verwachten uitgaven opgenomen. Het gaat hierbij om verplichtingen waarvan de omvang (nog) niet bekend is

Wat zijn vlottende passiva?

Vlottende passiva zijn kortlopende schulden met een aflossingstijd van maximaal een jaar. Onder vlottende passiva valt bijvoorbeeld de te betalen belasting, het leverancierskrediet, de crediteuren en bankkrediet.

Meer weten over passiva en boekhouden?

In onze gratis cursus boekhouden leer je onder andere:

  • Hoe je omgaat met passiva?
  • Hoe je eenvoudig een boekhouding opzet?
  • Welke checks je regelmatig moet doen?
  • Wat de belastingregeltjes zijn waarmee je rekening moet houden?
  • Hoe je op een boekhouder bespaart?

Kortom, in de cursus vind je alle antwoorden om volledige controle te krijgen op jouw boekhouding. Download de cursus gratis! En kijk ook eens of een boekhoudprogramma jouw kan ondersteunen. 

Download gratis

Dit is Appwiki

Appwiki is het beginpunt voor bedrijfssoftware selectie. Wij geloven dat bedrijven met online tools en software slimmer, sneller en flexibeler zijn. En dus beter hun klanten kunnen helpen en beter concurreren in de markt.

Appwiki werkt voor jou

Appwiki experts adviseren jou bij software selectie. Jouw wensen en bedrijfsprofiel bepalen de meest geschikte software. We brengen onze kennis, informatie van leveranciers en data van gebruikers samen, zodat jij eenvoudig een selectie maakt en snel software vindt die bij je past. 

En zo werkt Appwiki

We brengen in je in contact met software aanbieders en ontvangen daarvoor een vergoeding. Adviseren we dan alleen aanbieders die betalen? Nee hoor, we adviseren alleen de aanbieders waarvan we zeker weten dat ze bij jouw bedrijf passen.

Products