Wat is een VOF?

Ga je VOF boekhouding beginnen? Zeker bij een Vennootschap onder Firma of VOF is een goede boekhouding belangrijk, je hebt immers met meerder eigenaren (vennoten) te maken. Op deze pagina vindt je boekhoudprogramma's waarmee je makkelijk zelf een VOF boekhouding bij kunt houden en dus altijd overzicht hebt.

Vergelijk verschillende boekhoudsoftware en vind de software dat bij jou past!

Een vennootschap onder firma, ook wel een ‘vof’ genoemd, is één van de ondernemingsvormen die men kan kiezen voor de uitvoering van een bedrijf. Een vof kan worden opgericht door zowel twee of meer natuurlijke personen als ook door rechtspersonen. Indien de vennoten personen betreffen is de vof vergelijkbaar met de eenmanszaak alleen betreft het hier meerdere vennoten. 

Oprichting van een vennootschap onder firma

Het oprichten van een vof is eenvoudig en er behoeft geen notariële akte te worden opgesteld, maar het opstellen van een vennootschap overeenkomst en inschrijving bij de Kamer van Koophandel is hierbij voldoende. In het vennootschapscontract kunnen zaken worden vastgelegd zoals de bevoegdheden van de verschillende vennoten (bijv. individuele contractbevoegdheid tot een bepaald bedrag) en de winstverdeling. Het vastleggen van deze overeenkomst bij een notaris is aan te raden, maar niet verplicht.

Voordelen van een vof

Het oprichten van een vof en het kiezen voor deze ondernemingsvorm heeft een aantal voordelen, zoals bijvoorbeeld:

  • het oprichten van een vof is gemakkelijk en is door middel van een inschrijving bij de KvK en het opstellen van een contract goedkoop geregeld;
  • door samen te werken met andere personen waarbij iedereen een inbreng heeft (kennis, geld) kunnen er schaalvoordelen optreden die iedere vennoot apart niet had genoten;
  • iedere vennoot is zelfstandige ondernemer en betalen over hun genoten winst uit de vof inkomstenbelasting. Doordat zij als zelfstandig ondernemer worden gezien hebben zij recht op fiscale interessante aftrekposten zoals bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek.

Nadelen van een vof

Een vof heeft ook een aantal nadelen die in overweging moeten worden genomen. Dit zijn bijvoorbeeld:

  • de hoofdelijke aansprakelijkheid die de afzonderlijke vennoten hebben aangaande de schulden van de vof, zie ook het kopje ‘aansprakelijkheid’;
  • doordat de vof opgericht wordt op persoonlijke basis, is de overdraagbaarheid van je aandeel minder eenvoudig. Er moeten dan nieuwe afspraken worden gemaakt tussen de vennoten, die hier eventueel niet aan mee willen werken;
  • het ophalen van kapitaal kan niet geschieden door een externe investeerder een aandeel in het bedrijf te geven, zoals bij een besloten vennootschap wel een optie kan zijn. Dit zou het opwekken van interesse voor externe financiers kunnen beïnvloeden.

Aansprakelijkheid

De vof heeft, in tegenstelling tot de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap, geen rechtspersoonlijkheid en wordt opgericht door een overeenkomst tussen de vennoten. De vof kenmerkt zich door het feit dat de vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de eventuele gemaakte schulden. Dit betekent dat een schuldeiser van de vof, een crediteur, de gehele schuld kan verhalen op één van de vennoten en niet elke vennoot gedeeltelijk hoeft aan te spreken. Schulden die vanuit de privésfeer worden gemaakt door de vennoten kunnen echter niet worden verhaald op het vermogen van de vennootschap onder firma.

Dit is Appwiki

Appwiki is het beginpunt voor bedrijfssoftware selectie. Wij geloven dat bedrijven met online tools en software slimmer, sneller en flexibeler zijn. En dus beter hun klanten kunnen helpen en beter concurreren in de markt.

Appwiki werkt voor jou

Appwiki experts adviseren jou bij software selectie. Jouw wensen en bedrijfsprofiel bepalen de meest geschikte software. We brengen onze kennis, informatie van leveranciers en data van gebruikers samen, zodat jij eenvoudig een selectie maakt en snel software vindt die bij je past. 

En zo werkt Appwiki

We brengen in je in contact met software aanbieders en ontvangen daarvoor een vergoeding. Adviseren we dan alleen aanbieders die betalen? Nee hoor, we adviseren alleen de aanbieders waarvan we zeker weten dat ze bij jouw bedrijf passen.

Products