Wat is een kostenplaats?

Een kostenplaats is een eenheid of afdeling binnen het bedrijf waaronder kosten en opbrengsten geplaatst kunnen worden in de boekhouding.

Ieder bedrijf heeft constant kosten. Deze kosten worden in de boekhouding onder een bepaalde kostensoort geplaatst. Dit gebeurt zodat er een duidelijk overzicht ontstaat van de verschillende kostenposten die er zijn binnen een bedrijf. Doordat er onderscheid wordt gemaakt in de verschillende kosten kan er effectiever gekeken worden naar bijvoorbeeld kostenbesparingen.

Hoe gebruik je een kostenplaats?

Een kostenplaats gebruik je door de gemaakte kosten onder te verdelen in aparte eenheden in je administratie. Kosten kunnen bijvoorbeeld verdeeld worden onder de verschillende afdelingen die aan een bepaald project werken. Hierdoor is achteraf per afdeling te bekijken welke kosten ze hebben gemaakt en of dit voldoet aan de norm. Wanneer alle kosten als geheel genoteerd worden en deze blijken veel te hoog te zijn, is dit niet meer terug te vinden waar dit aan gelegen heeft. Met het gebruik van een kostenplaats is precies terug te zien op welke gebieden nog verbetering mogelijk is.

Rating:
Reviews: 624
Boekhouden
Rating:
Reviews: te weinig reviews
Boekhouden
Rating:
Reviews: 68
CRM
Products