Wat is een winst & verliesrekening?

Een winst- en verliesrekening geeft de opbrengsten en kosten van een organisatie over een bepaalde periode weer. Over het algemeen wordt deze winst- en verliesrekening jaarlijks opgesteld en maakt het onderdeel uit van de jaarrekening. Het wordt ook wel een exploitatierekening of een resultatenrekening genoemd. Indien de winst- en verliesrekening betrekking heeft op meerdere onderdelen van een organisatie, bijvoorbeeld een holding met dochtermaatschappijen, wordt ook wel de term geconsolideerde winst- en verliesrekening gehanteerd.

Indien er sprake is van winst dan wordt deze aan de activazijde (ook wel debetzijde genoemd) van de winst- en verliesrekening. Indien de onderneming verlies heeft gemaakt, wordt dit weergegeven aan de passivazijde (ook wel creditzijde genoemd).

Activa                       Passiva

Kosten

Winst

Omzet

Verlies

Voorbeeld winst & verliesrekening

Activa                       Passiva

Brandstof auto       € 2.000

Huur kantoorpand  € 4.000

Winst€ 5.000

Totaal€ 11.000

Omzet product A  € 5.000 

Omzet product B  € 6.000

 

Totaal€ 11.000

Zoals ook het geval is bij de balans, zijn de activa- en passivazijde immer in evenwicht. Door de winst- en verliesrekening periodiek op te stellen krijg je een correct beeld van de status van het bedrijf en is deze te vergelijken met voorgaande periodes. 

Rating:
Reviews: te weinig reviews
Boekhouden
Rating:
Reviews: 68
CRM
Rating:
Reviews: te weinig reviews
Kassa
Products