Wat is de zelfstandigenaftrek?

De zelfstandigenaftrek is een belastingvoordeel die van toepassing is voor ondernemers met een eenmanszaak. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je voldoen aan een aantal criteria. Maar wat houdt het precies in en hoe groot zijn de voordelen? 

Wat houdt de zelfstandigenaftrek in?

De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost die van de winst van de onderneming afgetrokken mag worden. Het totale belastbare bedrag, en dus ook de te betalen belasting, zal hierdoor dalen. 

Hoe hoog is de zelfstandigenaftrek?

Ieder jaar wordt de hoogte van de zelfstandigenaftrek vastgesteld. Voor 2012 is dit bedrag vastgesteld op € 7.280,- De hoogte van de zelfstandigenaftrek is dus niet afhankelijk van de hoogte van de winst (zoals dit vroeger het geval was) maar betreft een voor iedereen geldend vast bedrag. Het kan zo zijn dat je winst in een bepaald jaar minder bedragen dan de vastgestelde zelfstandigenaftrek voor dat jaar. In dit geval zijn er mogelijkheden om de zelfstandigenaftrek gespreid in te zetten over jaren dat de winst hoger dan de zelfstandigenaftrek uitvalt.

Eisen zelfstandigenaftrek

Er zijn een aantal eisen waaraan voldaan moeten worden om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek. 

  • Je wordt door de belastingdienst als ondernemer gezien.
  • Je voldoet aan het urencriterium. Dit houdt in dat je minimaal 1225 uur per jaar besteedt aan de uitvoering van je bedrijf. 
  • Je was aan het begin van het kalenderjaar nog geen 65 jaar oud.

Vergelijk verschillende boekhoudsoftware en vind de software dat bij jou past!

Rating:
Reviews: te weinig reviews
Boekhouden
Rating:
Reviews: 68
CRM
Rating:
Reviews: te weinig reviews
Kassa
Products