Wat is een resultatenrekening?

Andere woorden voor een resultatenrekening zijn winst-en-verliesrekening of exploitatierekening. Op de resultatenrekening is te lezen welke inkomsten en uitgaven een onderneming heeft gehad over een bepaalde periode en wat hierover de winst of verlies is. In het geval van een jaarrekening is de periode een jaar.

Hoe ziet een resultatenrekening eruit?

Op een resultatenrekening wordt aan de linkerkant een overzicht gegeven van alle kosten van de afgelopen periode. Aan de rechterkant worden alle opbrengsten weergegeven. Uiteindelijk kan afgelezen worden wat de winst of verlies is geweest van deze periode.

Welke posten moeten op een resultatenrekening?

Er zijn veel verschillende posten die weergegeven worden op een resultatenrekening, hieronder volgt een opsomming van de meest voorkomende:

  • Inkoopwaarde omzet
  • Loonkosten
  • Overige personeelskosten
  • Huisvestingskosten
  • Administratiekosten
  • Verkoopkosten
  • Verzekeringen
  • Afschrijvingskosten
Rating:
Reviews: 624
Boekhouden
Rating:
Reviews: te weinig reviews
Boekhouden
Rating:
Reviews: 68
CRM
Products