1. Boekhouding
  2. Begrippen
  3. Wat zijn kengetallen?

Wat zijn kengetallen?

Arjan
Arjan
Appwiki expert

Eenvoudig de beste boekhoudsoftware kiezen?

Wij helpen je het boekhoudprogramma te vinden die bij je past. Start de keuzehulp waarin je ons vertelt over je bedrijf en je wensen aangeeft. Wij vertalen dit naar jouw persoonlijke software top 3. Benieuwd welke aanbieders er zijn? Bekijk dan het overzicht. 

Start de keuzehulp Bekijk alle aanbieders

Kengetallen zijn verhoudingsgetallen die zijn samengesteld uit de financiële administratie. Aan de hand van de gegevens over je bedrijf waarmee je een balans en resultatenrekening hebt opgesteld, kun je meer dan enkel kijken hoe hoog de winst is. Kengetallen worden vaak gebruikt om de jaarrekening te lezen en te interpreteren. Door het berekenen van de kengetallen kan de gezondheidstoestand van een bedrijf worden beoordeeld.

Er zijn verschillende categorieën binnen te kengetallen te onderscheiden, namelijk kengetallen gericht op:

  • Liquiditeit
  • Solvabiliteit
  • Rentabiliteit

Aan de slag met kengetallen

Op de onderstaande pagina's leggen we je uit hoe je kengetallen berekent.

Liquiditeit

Liquiditeitskengetallen laten zien of een bedrijf in staat is om de kortlopende schulden te voldoen. 
Een veelgebruikt kengetal hiervoor is de current ratio. 

Current ratio berekenen

De current ratio van je onderneming laat zien of je in staat bent om op korte termijn kortlopende schulden te voldoen. Voor de berekening van je current ratio wordt gekeken naar vlottende activa en kortlopende schulden. Vlottende activa kunnen snel liquide gemaakt worden door verkoop van goederen of inning van nog te ontvangen bedragen van debiteuren. Met deze liquide middelen kunnen de kortlopende schulden worden afbetaald. 

Een current ratio groter dan 1 ½ geeft je onderneming een goede de liquiditeitspositie. De vlottende activa overtreffen in dit geval de schulden. Is de current ratio lager en komt deze in de buurt van de 0? Dan kan de liquiditeitspositie in gevaar komen. In theorie wordt een current ratio van 2 aangemerkt als een veilige liquiditeitspositie, maar in de praktijk wordt ook een ratio van 1 of hoger als goed gezien.

De current ratio wordt onder andere door banken gebruikt, wanneer zij een beslissing nemen over een eventuele lening. Maar ook crediteuren, die een leverancierskrediet vertrekken, kunnen naar de current ratio kijken om een indruk te krijgen van de liquiditeitspositie van jouw onderneming.

In de berekening van de current ratio worden alle voorraden van je onderneming meegenomen. Dit betekent dat ook opgeslagen goederen onderdeel zijn van de vlottende activa en dus meetellen in de berekening. Dit kan een vertekend beeld geven van de financiële situatie van je onderneming, omdat het liquide maken van deze voorraden mogelijk moeilijk gaat. Wanneer de vlottende activa voor een groot gedeelte bestaan uit dit soort voorraden kan de liquiditeit dan toch onder druk komen te staan. De current ratio kan hierdoor een te rooskleurig beeld geven van de liquiditeitspositie dan werkelijk het geval is. 

Om een reëler beeld te krijgen van de financiële gezondheid van je onderneming bestaat er daarom naast de current ratio ook nog de quick ratio. 

Quick ratio berekenen

De quick ratio bereken je om de financiële situatie van je onderneming te schetsen. En dan met name de liquiditeit. Net als bij de current ratio geeft deze berekening inzicht in je vermogen om op korte termijn kortlopende schulden te voldoen. Anders echter, is dat in deze berekening voorraden niet worden meegenomen. Zo ontstaat een reëler beeld, omdat niet alle voorraden van je onderneming altijd snel liquide kunnen worden gemaakt.

De quick ratio laat zo zien of de organisatie op zeer korte termijn aan de kortlopende schulden kan voldoen. Het omzetten van voorraden naar liquide middelen kost namelijk tijd en dus worden deze niet worden meegenomen in het berekenen van de quick ratio. Een quick ratio met een waarde van meer dan 1 geeft een veilige financiële positie aan.

Naast de current ratio en de quick ratio kun je ook het nettowerkkapitaal berekenen en gebruiken als indicatie voor de liquiditeit van je onderneming.

Nettowerkkapitaal berekenen

Het nettowerkkapitaal verschilt van de current en quick ratio doordat het geen verhoudingsgetal is, maar een absolute waarde in geld. De liquiditeit is voldoende zodra er sprake is van een positieve uitkomst en onvoldoende bij een negatieve uitkomst. 

Solvabiliteit

Solvabiliteitskerngetallen hebben betrekking op de vermogensverhoudingen en geven inzicht in de stand van het eigen vermogen ten opzichte van het vreemd vermogen. Met de berekening van de solvabiliteit kan bekeken worden of de onderneming in staat is om op de lange termijn aan de schulden te voldoen. 
Indien er sprake is van een faillissement van de onderneming moeten de schuldeisers van de onderneming terugbetaald worden, voor zover dit mogelijk is. De schuldeiser zijn het vreemde vermogen van de organisatie en zullen betaald moeten worden uit het eigen vermogen. Het Eigen Vermogen is hier dus de buffer. 

Er zijn verschillende manieren om de verhouding tussen het eigen en vreemd vermogen weer te geven en dus de solvabiliteit te berekenen. 

Rentabiliteit

Rentabiliteitskerngetallen hebben betrekking op de resultatenrekening en geven inzicht in de winstgevendheid van je onderneming. De belangrijkste is het berekenen van de bruto- en nettowinstmarge op de verkopen.

Berekenen Rentabiliteit

Je kunt de rentabiliteit van je onderneming aflezen uit de brutowinstmarge en nettowinstmarge. 

Meer weten weten over online boekhouden? Kijk eens op ons blog voor handige tips en meer informatie! En bekijk ook eens de 10 beste boekhoudprogramma's van dit moment. 

Dit is Appwiki

Appwiki is het beginpunt voor bedrijfssoftware selectie. Wij geloven dat bedrijven met online tools en software slimmer, sneller en flexibeler zijn. En dus beter hun klanten kunnen helpen en beter concurreren in de markt.

Appwiki werkt voor jou

Appwiki experts adviseren jou bij software selectie. Jouw wensen en bedrijfsprofiel bepalen de meest geschikte software. We brengen onze kennis, informatie van leveranciers en data van gebruikers samen, zodat jij eenvoudig een selectie maakt en snel software vindt die bij je past. 

En zo werkt Appwiki

We brengen in je in contact met software aanbieders en ontvangen daarvoor een vergoeding. Adviseren we dan alleen aanbieders die betalen? Nee hoor, we adviseren alleen de aanbieders waarvan we zeker weten dat ze bij jouw bedrijf passen.

Products