Wat is een balans?

Op de balans van een organisatie staan de bezittingen, schulden en het eigen vermogen vermeld en geeft je zodoende een overzicht van de stand van zaken voor je bedrijf op een bepaald moment. Een balans is altijd een momentopname.

De balans geeft onder andere aan of je organisatie een positief of negatief eigen vermogen heeft en hoe de bezittingen zijn gefinancierd. Veel bedrijven stellen in ieder geval een balans op voor de jaarrekening aan het einde van het boekjaar, maar een balans kan op elk gewenst moment opgesteld worden, bijvoorbeeld elk kwartaal. Zo houd je overzicht op de conditie van je bedrijf en geeft het managementinformatie waarmee eventuele problemen geconstateerd en aangepakt kunnen worden.

Hieronder is een indeling op hoofdlijnen van de balans weergegeven (klik op een link om meer te weten te komen over de verschillende onderdelen van de balans):

Activa Passiva
Vaste activa
Vlottende activa
Eigen vermogen
Lang vreemd vermogen
Kort vreemd vermogen

Aan de activazijde (ook wel debetzijde genoemd) van de balans staan de bezittingen van de ondernemingen die worden onderverdeeld in vaste activa en vlottende activa.

Rating:
Reviews: te weinig reviews
Boekhouden
Rating:
Reviews: 68
CRM
Rating:
Reviews: te weinig reviews
Kassa
Products