1. Boekhouding
  2. Begrippen
  3. Wat is solvabiliteit?

Wat is solvabiliteit?

Solvabiliteit is een van de financiële ratio's. Solvabiliteit geeft de verhouding weer tussen het vreemd vermogen en het eigen vermogen. De ratio geeft dus weer in hoeverre het bedrijf aan de betalingsverplichtingen kan voldoen wanneer het om welke reden dan ook stopt. Deze ratio wordt door de banken gebruikt wanneer er een kredietaanvraag wordt gedaan. Solvabiliteit is een van de kengetallen die zijn samengsteld uit de financiële administratie.

Hoe kan ik de solvabiliteit berekenen?

De formule om solvabiliteit uit te rekenen is: Eigen vermogen / Totaal vermogen x 100 procent.

Hoe hoog moet de solvabiliteit zijn?

Voor het beoordelen van de solvabiliteit geldt altijd: hoe hoger hoe beter. Het is lastig te zeggen wat een goede solvabiliteitsratio is, want het verschilt erg per branche en onderneming. Wanneer een bank een solvabiliteit heeft van vijf procent tot tien procent is dit prima, maar een autogarage met diezelfde solvabiliteit zou waarschijnlijk geen lening meer krijgen. De grootte van een organisatie speelt mee bij het beoordelen van de solvabiliteit. Grote organisaties kunnen werken met een lagere ratio omdat de omzet hier dusdanig groot is dat er aan de verplichtingen voldaan kan worden. Volgens de banken is een bedrijf financieel gezond wanneer deze ratio uitkomt tussen de 25 procent en 40 procent.

Dit is Appwiki

Appwiki is het beginpunt voor bedrijfssoftware selectie. Wij geloven dat bedrijven met online tools en software slimmer, sneller en flexibeler zijn. En dus beter hun klanten kunnen helpen en beter concurreren in de markt.

Appwiki werkt voor jou

Appwiki experts adviseren jou bij software selectie. Jouw wensen en bedrijfsprofiel bepalen de meest geschikte software. We brengen onze kennis, informatie van leveranciers en data van gebruikers samen, zodat jij eenvoudig een selectie maakt en snel software vindt die bij je past. 

En zo werkt Appwiki

We brengen in je in contact met software aanbieders en ontvangen daarvoor een vergoeding. Adviseren we dan alleen aanbieders die betalen? Nee hoor, we adviseren alleen de aanbieders waarvan we zeker weten dat ze bij jouw bedrijf passen.

Products