Wat is een begroting?

Een begroting is een financieel overzicht van de te verwachten kosten en opbrengsten van een bepaald project of een heel boekjaar. In dit overzicht wordt vooraf ingeschat welke kosten een bepaald project met zich mee brengen, maar ook wat dit project zal gaan opbrengen wanneer het afgerond is. De begroting wordt gebruikt om vooraf te bepalen of iets financieel haalbaar is.

Waarom maak je een begroting?

Het is belangrijk om een begroting te maken voor een boekjaar of een specifiek project om te kijken of iets financieel haalbaar is. Als uit de begroting blijkt dat een project niet rendabel zal zijn, kan er gekeken worden waar dit aan ligt en kunnen financiƫle problemen voorkomen worden. Bij het aanvragen van een financiering wordt er ook waarde gehecht aan een gedegen begroting. Als uit deze begroting blijkt dat het project geld zal opleveren, wordt de drempel veel lager om een investering te bewerkstelligen. Ook is het soms lastig om de goede kostprijs te berekenen. Met een begroting wordt duidelijk in kaart gebracht wat een project gaat kosten en dus ook wat het uiteindelijk moet opleveren.

Hoe maak je een begroting?

Een begroting is in feite niets anders dan een opsomming van de inkomsten en de uitgaven. Meestal zet je aan de linkerkant de (te verwachten) opbrengst neer en aan de rechterkant komen alle kosten te staan. Onderaan de streep blijft er dan een bedrag over. Dit bedrag kan zowel positief als negatief zijn en hieruit blijkt of er verwacht wordt winstgevend te zijn of niet. Vergelijk verschillende boekhoudpakketten en vind het pakket dat bij jou past.

Rating:
Reviews: 624
Boekhouden
Rating:
Reviews: te weinig reviews
Boekhouden
Rating:
Reviews: 68
CRM
Products