1. Boekhouding
 2. Begrippen
 3. Wat is een accountant?

Wat is een accountant?

Een accountant is iemand die voor zijn beroep bezig is met het controleren van jaarrekeningen. Daarnaast is een accountant het aanspreekpunt voor financieel advies en administratie. De controle van de jaarrekeningen gebeurt altijd onafhankelijk van het betreffende bedrijf. Na de controle weet de accountant of er bijvoorbeeld wordt gefraudeerd binnen het bedrijf of waar nog meer winst te behalen is.

Wat doet een accountant?

Een accountant is iemand die de financiële administratie voor grote bedrijven controleert en hier een verklaring voor schrijft voor de financiële partners. Daarnaast kijken accountants naar naar alle inkomsten en uitgaven om te controleren of er geen fraude gepleegd is en of er ergens nog meer winst te behalen is.

Wat is het verschil tussen een boekhouder en een accountant?

Een boekhouder is iemand die voor een bedrijf de boekhouding bijhoudt. Een accountant is iemand die de financiële stukken van een organisatie controleert. Een belangrijk verschil tussen een boekhouder en een accountant is dat iedereen zich een boekhouder mag noemen. Er zijn opleidingen voor, maar het is geen beschermde titel in tegenstelling tot een accountant. Er zijn twee verschillende soorten accountants: AA (Accountants Administratieconsulent, HBO) en RA (RegisterAccountant, universiteit). Een accountant moet aan strenge eisen voldoen, terwijl er bij een boekhouder geen kwaliteitscontrole is.

Opleiding

Accountant is een titel die in Nederland wettelijk is beschermd. De titel accountant mag enkel worden gebruikt indien de persoon een opleiding Accountancy op HBO- of universitair niveau heeft afgerond. Daarnaast moet een accountant een aantal jaren praktijkervaring hebben en een scriptie hebben opgesteld. Een accountant is wettelijk verplicht om zijn kennisniveau op pijl te houden. Bijvoorbeeld door vakspecifieke cursussen te volgen. Accountants beschikken doorgaans dan ook over meer fiscale en juridische kennis dan boekhouders.

In tegenstelling tot een accountant is boekhouder een vrij beroep. Dit houd in dat iedereen zich boekhouder mag noemen en in deze vorm werkzaamheden kan verrichten. Dit betekent dat er ook matige of slechte boekhouders tussen kunnen zitten.

In de regel mag en kan een accountant vaak alles wat een boekhouder ook kan. Maar een boekhouder mag niet alle taken van een accountant uitvoeren.

Bevoegdheden

Een (register)accountant is bevoegd om verklaringen van financiële betrouwbaarheid uit te reiken. De zogenaamde accountantsverklaringen. Hierin staat de financiële status van je bedrijf uitgebreid beschreven. Zij moeten daarnaast de jaarrekeningen controleren. Deze worden meestal samengesteld door boekhouders. Mocht je een verplichting tot het deponeren van de jaarrekening hebben, dan zal de accountant een verklaring over de financiële betrouwbaarheid van de jaarrekening moeten afgeven (accountantsverklaring). Een boekhouder kan geen accountantsverklaring afgeven.

 

Let op: Accountant is soms verplicht

Het hebben van een accountant is verplicht voor middelgrote tot grote bedrijven (vanaf 50 werknemers en meer dan 8,8 miljoenen omzet). De voornaamste taak van de accountant is dan om de boekhouding te controleren op juistheid. De meeste ondernemers krijgen hier niet mee te maken. Wanneer je echter een lening bij de bank wilt afsluiten, kan de bank een accountantsverklaring verplicht stellen. Ook dit kan alleen maar worden gedaan door een accountant.

 

In deze gevallen zul je dus een accountant moeten hebben. Je hoeft natuurlijk niet je gehele administratie door een accountant laten beheren. Als ondernemer ben je niet verplicht een boekhouder in de hand te nemen. Heb je een kleine onderneming of eenmanszaak en heb je voldoende kennis van het boekhouden? Dan kun je de boekhouding zelf doen. Dit kan lange tijd goed gaan. Op termijn zal de nodige kennis of tijd voor het goed bijhouden van je boekhouding een probleem kunnen vormen. In zo'n geval is het slim om je te laten bijstaan door een goed boekhouder of administratiekantoor.

Aansprakelijkheid

Een accountantskantoor is verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Als ondernemer heb je hierdoor de zekerheid dat je bij financiële schade door een fout van de accountant deze schade wordt vergoed. Een boekhouder of administratiekantoor kent deze verplichting niet. Bij eventuele schade kan het dan lastig zijn deze te verhalen op je boekhouder of financieel adviseur. Bij een kennismakingsgesprek met een boekhouder is het dan ook slim hier even naar te vragen.

Accountants vallen onder het tuchtrecht. Wanneer een accountant zich niet aan de regels houd, kun je hiervan melding maken. De accountant zal zich dan moeten verantwoorden voor haar/zijn gedrag. Er kunnen strafrechtelijke maatregelen worden genomen wanneer de accountant zich inderdaad niet heeft gehouden aan de wettelijke regels. Wanneer een boekhouder of administratiekantoor zich niet aan de regels houd, zul je naar de gewone (burgerlijk) rechter moeten stappen.

Kosten

Een accountant heeft dus meer bevoegdheden en aansprakeijkleden en geniet een beschermde titel. Een accountant heeft echter ook hoge en regelmatige kosten voor opleiding en bijscholing. Deze zaken zorgen ervoor dat de accountant over het algemeen een hogere prijs zal vragen dan een gemiddelde boekhouder. Dit wil niet per definitie zeggen dat een accountant beter werk aflevert. Het bijhouden van je boekhouding kun je bijvoorbeeld veel beter laten doen door een goede boekhouder. Een boekhouder staat veel meer in het bedrijf en kan daarom vaak efficiënter te werk gaan. Verderop in dit artikel zullen we dieper ingaan op de kosten van een accountant of boekhouder.

Moet ik een boekhouder of accountant kiezen?

Je hebt de keuze gemaakt de administratie of boekhouding uit te besteden. Afhankelijk van je financiele en toekomstige situatie en de fase waarin je bedrijf zich bevind, moet je je afvragen wie deze ondersteuning moet gaan bieden.

Om deze keuze iets makkelijker te maken, hebben we in de volgende tabel de kenmerken van een boekhouder en een accountant eens kort opgesomd.

 

Boekhouder

Accountant

Ondernemingsvorm: Kleine MKB organisatie, ZZP, eenmanszaak Grotere bedrijfsvoering, meerdere werknemers
Rol: Administratieve overall ondersteuning Inrichting en controle bedrijfsadministratie
Taken:
 • Administratieve taken;
 • BTW & belastingaangifteaangifte;
 • Facturatie & betalingstermijnen;
 • Banktransacties
 • Salarisadministratie
 • Fiscaal/juridisch
  /bedrijfseconomisch beleid;
 • Financiële controle;
 • Bemiddeling;
 • (Verplichte) accountantsverklaringen
 • Complexe vraagstukken
 • Bedrijfsovername
  /verkoop
Kosten: €46 - €70 per uur €70 - €150 per uur
Opleiding: Iedereen kan zich boekhouder noemen Verplichtte accountantsopleiding (minimaal HBO)
Verplicht: Niet verplicht Voor grote(re) ondernemingen verplicht
Betrokkenheid: Groot Beperkt
Aansprakelijkheid: Eigen keuze Verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Een boekhouder staat dus dichter bij je bedrijf en zal doorgaans het grootste deel van je boekhouding beheren. Accountants hebben vaak een meer controlerende en adviserende rol. Doordat zij op meerdere terreinen kennis en enige afstand van je bedrijf hebben, zijn accountants ook zeer geschikt als sparringpartner. Als beginnend ondernemer direct met een accountant van start gaan is in de meeste gevallen overbodig. Een goede boekhouder zal je ook vertellen wanneer je beter contact op kan nemen met een accountant.

Als je wilt besparen op een boekhouder of accountant, kun je ook een deel van de administratie zelf doen. Bijvoorbeeld het inboeken van facturen en bonnetjes. Dat is met online boekhoudsoftware eigenlijk heel makkelijk. De boekhouder kan makkelijk inloggen in jouw boekhoudprogramma en waar nodig corrigeren.

Waarom een accountant nemen?

Een accountant beschikt over veel meer kennis dan alleen de dagelijkse administratie. Een accountant controleert de jaarrekeningen en stelt deze op, maar kan ook een gedegen advies geven over belastingwetgeving en bedrijfseconomische kwesties. Dit betekent dat een accountant bijvoorbeeld advies kan geven over kostenbesparingen. Een accountant is daarnaast verplicht om een vast aantal uren per jaar te besteden aan bijscholing, waardoor de kennis altijd up-to-date is. Daarnaast is een onderneming verplicht een accountantsverklaring te hebben bij een omzet van meer dan 8,8 miljoen euro per jaar, een balanstotaal van meer dan 4,4 miljoen euro of wanneer deze minimaal 50 werknemers heeft.

Dit is Appwiki

Appwiki is het beginpunt voor bedrijfssoftware selectie. Wij geloven dat bedrijven met online tools en software slimmer, sneller en flexibeler zijn. En dus beter hun klanten kunnen helpen en beter concurreren in de markt.

Appwiki werkt voor jou

Appwiki experts adviseren jou bij software selectie. Jouw wensen en bedrijfsprofiel bepalen de meest geschikte software. We brengen onze kennis, informatie van leveranciers en data van gebruikers samen, zodat jij eenvoudig een selectie maakt en snel software vindt die bij je past. 

En zo werkt Appwiki

We brengen in je in contact met software aanbieders en ontvangen daarvoor een vergoeding. Adviseren we dan alleen aanbieders die betalen? Nee hoor, we adviseren alleen de aanbieders waarvan we zeker weten dat ze bij jouw bedrijf passen.

Products