Wat is vennootschapsbelasting?

Vennootschapsbelasting (VPB) is de belasing die een onderneming met rechtspersoonlijkheid per boekjaar moet aangeven bij de belastingdienst. Dit is de belasting over het belastbare bedrag van de winst van de onderneming. De vennootschapsbelasting heeft betrekking op rechtspersonen. Voorbeelden van rechtspersonen zijn Besloten Vennootschappen (BV) en Naamloze Vennootschappen (NV), maar ook stichtingen en verenigingen kunnen belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting. Een Besloten Vennootschap en een Naamloze Vennootschap zijn altijd verplicht om aangifte te doen bij de belastingdienst. Een stichting of een vereniging hoeft alleen aangifte te doen als er een winstoogmerk wordt nagestreeft en/of als er wordt geconcurreerd met andere ondernemers. Zodra hier sprake van is worden stichtingen en verenigingen als ondernemers beschouwd door de belastingsdienst.

Boekhouden? Vergelijk verschillende boekhoudprogramma's en vind het programma dat bij jou past!

Rating:
Reviews: 624
Boekhouden
Rating:
Reviews: te weinig reviews
Boekhouden
Rating:
Reviews: 68
CRM
Products