Wat is vlottende activa?

Vlottende activia (VLA) zijn middelen/bezittingen die voor korte tijd (minder dan een jaar) in het bedrijf aanwezig zijn. Hierbij kan worden gedacht aan de goederenvoorraad, grondstoffen en liquide middelen zoals bank en kas. Ook de debiteuren vallen hieronder. De vlottende activa wordt ook wel bedrijfskapitaal, vlottende kapitaalgoederen of vlottend kapitaal genoemd. Indien liquide middelen tot de vlottende activa worden gerekend, moet eigenlijk de term vlottende middelen worden aangenomen. Wanneer middelen voor langere tijd (meer dan een jaar) in het bedrijf aanwezig zijn, wordt er gesproken over vaste activa. Zoals het bedrijfsgebouw en de inventaris.

Naast de eerder genoemde definitie worden ook nog andere definities van de vlottende activa gebruikt. Dit zijn onder andere:

  • Vermogen dat voor korte tijd is vastgelegd;
  • Middelen die voor korte tijd binnen een bedrijf aanwezig zijn;
  • Bezittingen die binnen een jaar zijn omgezet in geld;
  • Bezittingen die maar één productieproces kunnen worden gebruikt

Vlottende activa op de balans

De vlottende activa worden in verschillende vormen vermeld op de balans. Als het gaat om de goederenvoorraad worden de aankoopkosten genoteerd. Is er sprake van bepaalde vorderingen, dan worden de productiekosten vermeld. Mocht er sprake zijn van aandelen en/of obligates, dan staat het bedrag waarvoor het effect is gekocht op de balans vermeld.

Vergelijk verschillende boekhoudsoftware en vind de software dat bij jou past!

Rating:
Reviews: te weinig reviews
Boekhouden
Rating:
Reviews: 68
CRM
Rating:
Reviews: te weinig reviews
Kassa
Products