Wat zijn variabele kosten?

Variabele kosten zijn kosten die direct verbonden zijn aan de productieomvang en dus ook veranderen wanneer de productieomvang groter of kleiner wordt. Variabele kosten kunnen worden onderverdeeld in de volgende onderdelen:

Hoe bereken ik variabele kosten?

Variabele kosten zijn de kosten die veranderen wanneer de productiegrootte aangepast wordt. Hieronder volgt een voorbeeld om uit te leggen hoe de variabele kosten berekend kunnen worden:

Stel:

Bij een afzet van 6000 producten zijn de totale kosten €650.000

Bij een afzet van 8000 producten zijn de totale kosten €700.000

De variabele kosten zijn te berekenen door het aantal producten en de totale kosten van elkaar af te trekken en vervolgens door elkaar te delen.

8000 - 6000 = 2000 producten

€700.000 - €650.000 = €50.000

De variabele kosten bedragen dan: €50.000 / 2000 producten = €25 per product

  • Proportionele variabele kosten: Dit zijn variabele kosten die recht evenredig stijgen met de productie. Dit betekent dat de kosten met dezelfde factor stijgt als de productie. Wanneer je meer gaat produceren, zullen ook de variabele kosten stijgen. Maar omdat bijvoorbeeld de grondstoffen niet duurder worden naarmate je meer produceert, is er dus sprake van proportionele variabele kosten.
  • Progressief stijgende variabele kosten: Dit zijn variabele kosten die stijgen naarmate er meer geproduceerd wordt. Wanneer bij een productie van tien producten de variabele kosten twee euro per stuk zijn en bij een productie van twintig producten de variabele kosten drie euro per stuk, is er sprake van progressief stijgende variabele kosten.
  • Degressief stijgende variabele kosten: Dit is precies het omgekeerde van progressief stijgende variabele kosten. Wanneer er sprake is van degressief stijgende variabele kosten worden de kosten minder naarmate er meer geproduceerd wordt. Dit komt bijvoorbeeld voor wanneer er sprake is van schaalvoordelen.
Rating:
Reviews: 624
Boekhouden
Rating:
Reviews: te weinig reviews
Boekhouden
Rating:
Reviews: 68
CRM
Products