1. Blog
 2. Boekhouder of accountant kiezen

Boekhouder of accountant: alle verschillen op een rij

Er zijn verschillende redenen te bedenken waarom je de administratie zou willen uitbesteden. Dit kan bijvoorbeeld komen door de grootte of complexiteit van je organisatie, omdat je geen tijd voor de boekhouding hebt of omdat je te weinig kennis van deze werkzaamheden hebt. Wanneer besluit je om de boekhouding niet meer zelf te doen?

Over het algemeen verdien je de kosten van een goede boekhouder of accountant terug. Deze financiele experts kunnen je boekhouding optimaal inrichten, kunnen je bijstaan met advies en hebben de kennis van- en contacten bij de belastingdienst. Door je boekhouding uit te besteden kun jij je richten op de belangijke werkzaamheden in je onderneming.

Wanneer (een deel van) de administratie uitbesteden het beste voor jou is, is er nog de vraag: heb je een boekhouder of een accountant nodig? Want hoewel in de volksmond soms als één en hetzelfde beroep aangemerkt, houden een boekhouder en een accountant zich in de praktijk bezig met verschillende werkzaamheden.

Wanneer roep je de hulp in van een boekhouder en wanneer van een accountant? In dit artikel zetten we de verschillen tussen accountants en boekhouders naast elkaar.

Arjan
Arjan
Appwiki expert

  Moet ik een boekhouder of accountant kiezen?

  Je hebt de keuze gemaakt de administratie of boekhouding uit te besteden. Afhankelijk van je financiele en toekomstige situatie en de fase waarin je bedrijf zich bevind, moet je je afvragen wie deze ondersteuning moet gaan bieden.

  Om deze keuze iets makkelijker te maken, hebben we in de volgende tabel de kenmerken van een boekhouder en een accountant eens kort opgesomd.

   

  Boekhouder

  Accountant

  Ondernemingsvorm: Kleine MKB organisatie, ZZP, eenmanszaak Grotere bedrijfsvoering, meerdere werknemers
  Rol: Administratieve overall ondersteuning Inrichting en controle bedrijfsadministratie
  Taken:
  • Administratieve taken;
  • BTW & belastingaangifteaangifte;
  • Facturatie & betalingstermijnen;
  • Banktransacties
  • Salarisadministratie
  • Fiscaal/juridisch
   /bedrijfseconomisch beleid;
  • Financiële controle;
  • Bemiddeling;
  • (Verplichte) accountantsverklaringen
  • Complexe vraagstukken
  • Bedrijfsovername
   /verkoop
  Kosten: €46 - €70 per uur €70 - €150 per uur
  Opleiding: Iedereen kan zich boekhouder noemen Verplichtte accountantsopleiding (minimaal HBO)
  Verplicht: Niet verplicht Voor grote(re) ondernemingen verplicht
  Betrokkenheid: Groot Beperkt
  Aansprakelijkheid: Eigen keuze Verplichte aansprakelijkheidsverzekering

  Een boekhouder staat dus dichter bij je bedrijf en zal doorgaans het grootste deel van je boekhouding beheren. Accountants hebben vaak een meer controlerende en adviserende rol. Doordat zij op meerdere terreinen kennis en enige afstand van je bedrijf hebben, zijn accountants ook zeer geschikt als sparringpartner. Als beginnend ondernemer direct met een accountant van start gaan is in de meeste gevallen overbodig. Een goede boekhouder zal je ook vertellen wanneer je beter contact op kan nemen met een accountant.

  Als je wilt besparen op een boekhouder of accountant, kun je ook een deel van de administratie zelf doen. Bijvoorbeeld het inboeken van facturen en bonnetjes. Dat is met online boekhoudsoftware eigenlijk heel makkelijk. De boekhouder kan makkelijk inloggen in jouw boekhoudprogramma en waar nodig corrigeren.

  Wat is het verschil tussen een boekhouder en accountant?

  Het grootste verschil tussen boekhouders en accountants is het verschil in werkzaamheden. Accountants zijn er voor het inrichten en controleren van de boekhouding en de administratie. Boekhouders daarentegen houden zich meestal bezig met het onderhouden van de boekhouding voor een persoon of onderneming. Naast een verschil in werkzaamheden zijn er verschillen in opleiding, bevoegdheden, aansprakelijkheid en kosten.

  Opleiding

  Accountant is een titel die in Nederland wettelijk is beschermd. De titel accountant mag enkel worden gebruikt indien de persoon een opleiding Accountancy op HBO- of universitair niveau heeft afgerond. Daarnaast moet een accountant een aantal jaren praktijkervaring hebben en een scriptie hebben opgesteld. Een accountant is wettelijk verplicht om zijn kennisniveau op pijl te houden. Bijvoorbeeld door vakspecifieke cursussen te volgen. Accountants beschikken doorgaans dan ook over meer fiscale en juridische kennis dan boekhouders.

  In tegenstelling tot een accountant is boekhouder een vrij beroep. Dit houd in dat iedereen zich boekhouder mag noemen en in deze vorm werkzaamheden kan verrichten. Dit betekent dat er ook matige of slechte boekhouders tussen kunnen zitten.

  In de regel mag en kan een accountant vaak alles wat een boekhouder ook kan. Maar een boekhouder mag niet alle taken van een accountant uitvoeren.

  Bevoegdheden

  Een (register)accountant is bevoegd om verklaringen van financiële betrouwbaarheid uit te reiken. De zogenaamde accountantsverklaringen. Hierin staat de financiële status van je bedrijf uitgebreid beschreven. Zij moeten daarnaast de jaarrekeningen controleren. Deze worden meestal samengesteld door boekhouders. Mocht je een verplichting tot het deponeren van de jaarrekening hebben, dan zal de accountant een verklaring over de financiële betrouwbaarheid van de jaarrekening moeten afgeven (accountantsverklaring). Een boekhouder kan geen accountantsverklaring afgeven.

   

  Let op: Accountant is soms verplicht
  Het hebben van een accountant is verplicht voor middelgrote tot grote bedrijven (vanaf 50 werknemers en meer dan 8,8 miljoenen omzet). De voornaamste taak van de accountant is dan om de boekhouding te controleren op juistheid. De meeste ondernemers krijgen hier niet mee te maken. Wanneer je echter een lening bij de bank wilt afsluiten, kan de bank een accountantsverklaring verplicht stellen. Ook dit kan alleen maar worden gedaan door een accountant.

   

  In deze gevallen zul je dus een accountant moeten hebben. Je hoeft natuurlijk niet je gehele administratie door een accountant laten beheren. Als ondernemer ben je niet verplicht een boekhouder in de hand te nemen. Heb je een kleine onderneming of eenmanszaak en heb je voldoende kennis van het boekhouden? Dan kun je de boekhouding zelf doen. Dit kan lange tijd goed gaan. Op termijn zal de nodige kennis of tijd voor het goed bijhouden van je boekhouding een probleem kunnen vormen. In zo'n geval is het slim om je te laten bijstaan door een goed boekhouder of administratiekantoor.

  Aansprakelijkheid

  Een accountantskantoor is verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Als ondernemer heb je hierdoor de zekerheid dat je bij financiële schade door een fout van de accountant deze schade wordt vergoed. Een boekhouder of administratiekantoor kent deze verplichting niet. Bij eventuele schade kan het dan lastig zijn deze te verhalen op je boekhouder of financieel adviseur. Bij een kennismakingsgesprek met een boekhouder is het dan ook slim hier even naar te vragen.

  Accountants vallen onder het tuchtrecht. Wanneer een accountant zich niet aan de regels houd, kun je hiervan melding maken. De accountant zal zich dan moeten verantwoorden voor haar/zijn gedrag. Er kunnen strafrechtelijke maatregelen worden genomen wanneer de accountant zich inderdaad niet heeft gehouden aan de wettelijke regels. Wanneer een boekhouder of administratiekantoor zich niet aan de regels houd, zul je naar de gewone (burgerlijk) rechter moeten stappen.

  Kosten

  Een accountant heeft dus meer bevoegdheden en aansprakeijkleden en geniet een beschermde titel. Een accountant heeft echter ook hoge en regelmatige kosten voor opleiding en bijscholing. Deze zaken zorgen ervoor dat de accountant over het algemeen een hogere prijs zal vragen dan een gemiddelde boekhouder. Dit wil niet per definitie zeggen dat een accountant beter werk aflevert. Het bijhouden van je boekhouding kun je bijvoorbeeld veel beter laten doen door een goede boekhouder. Een boekhouder staat veel meer in het bedrijf en kan daarom vaak efficiënter te werk gaan. Verderop in dit artikel zullen we dieper ingaan op de kosten van een accountant of boekhouder.

  Waarom de administratie uitbesteden?

  Het voordeel van het inhuren van een boekhouder of accountant is dat zij je administratie op jou en jouw bedrijf afgestemmen. Er wordt gekeken naar jouw onderneming en hoe je de relatie met belastingdienst en overheid zo voordelig mogelijk kunt inrichten. Door de juiste hulp in te schakelen kun je wellicht vele euro's besparen. Vooral wanneer je weinig kennis van boekhouden hebt, kan het interessant zijn hulp in te roepen van een financieel adviseur.

  Bij het uitbesteden van de administratie is het van belang te bepalen wat de gewenste en verplichte taken van een accountant of een boekhouder binnen je bedrijf of organisatie zijn. Hieronder worden een aantal taken toegelicht die mede bepalen voor welke vorm van financiële en administratieve ondersteuning je kiest.

  De jaarrekening opstellen en/of controleren

  Voor verschillende ondernemingsvormen, zoals bijvoorbeeld een besloten vennootschap (bv), is het deponeren van de jaarrekening verplicht. Bij het niet tijdig deponeren riskeer je een boete. In het geval van een faillissement kun je zelfs persoonlijk aansprakelijkheid zijn voor de schulden van de onderneming. Een eenvoudige jaarrekening zonder een accountantsverklaring kan door een boekhouder worden opgesteld. Betreft het echter een complexe boekhouding of is een accountantsverklaring verplicht, dan zul je de hulp van een accountant moeten inroepen.

  Voor ZZP-ers en eenmanszaken is een jaarrekening niet verplicht. Toch kan ook voor hen een jaarrekening handig zijn. Bijvoorbeeld bij een hypotheekaanvraag, bij het afsluiten van een leasecontract of bij een controle door de belastingdienst.

  Verplichte accountantsverklaring

  Mocht je een middelgrote tot grote organisatie hebben dan kan het zijn dat je verplicht een accountantsverklaring bij de jaarrekening moet kunnen weerleggen. Een samenwerking met de accountant ligt dan voor de hand.

  Je bent verplicht tot het kunnen aantonen van een accountantsverklaring wanneer je aan twee of drie van de volgende drie vereisten voldoet: (zie Art. 2:394, Art. 2:395 & Art. 2:396 Burgelijk Wetboek)

  • De waarde van de activa volgens de balans bedraagt meer dan €4.400.000,-.
  • De netto-omzet over het boekjaar bedraagt meer dan €8.800.000,-.
  • Het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagt meer dan 50.

  Inrichting van je administratie

  In het geval van een kleine organisatie zoals een MKB onderneming, of wanneer je een eenmanszaak of een ZZP’er bent, is er waarschijnlijk hooguit behoefte aan ondersteuning of overname van de boekhouding. Deze boekhouding is relatief simpel en zou prima door een goede boekhouder kunnen worden uitgevoerd.

  Wanneer het een grotere organisatie betreft zullen meerdere personen zich bezighouden met de administratie. Zoals bijvoorbeeld boekhouders, controllers, fiscalisten en wellicht een concerncontroller. Deze afdeling zal voor een betrouwbare en efficiënte financiële bedrijfsvoering goed moeten worden ingericht. De boekhouding van een grotere onderneming is hierdoor vaak veel complexer. Dan kan de kennis en ervaring van de accountant van belang zijn. Een accountantskantoor heeft doorgaans veel ervaring met de inrichting van organisaties en boekhoudingen.

  Overige werkzaamheden

  Een boekhouder of accountant kan daarnaast nog meer taken uitvoeren voor je organisatie. Typische taken zijn:

  Boekhouder werkzaamheden

  • Het bieden van administratieve ondersteuning.
  • Het verzenden van facturen en controleren van betalingstermijnen.
  • Maken van jaarverslagen (Jaarrekening en resultatenrekening opstellen).
  • De (BTW) aangiftes verzorgen en voldoen aan de BTW eisen.
  • Banktransacties uitvoeren.
  • Voordeelsregelingen van de Belastingdienst toepassen.

  Accountant werkzaamheden

  • Het geven van advies op financieel en sociaal gebied.
  • Opstellen van interne en externe rapportering.
  • Meedenken over de inrichting van de financierings- en ondernemingsvorm van je onderneming.
  • Ondersteuning op juridisch, fiscaal en bedrijfseconomisch gebied.
  • Ondersteuning bij het (ver)kopen van ondernemingen.
  • Bemiddeling (mediation).

  Wat zijn de kosten van een boekhouder of accountant?

  Zoals eerder genoemd zullen de meeste ondernemingen onderneming de kosten van een goede boekhouder of accountant terugverdienen. Een goede boekhouding voeren kost veel tijd en kennis. Helemaal wanneer je ook nog allerlei fiscale voordelen wilt behalen. Door je administratie uit te besteden aan een expert, kun je je focussen op de belangrijke zaken in je bedrijf. Door de fiscale en juridische kennis van een boekhouder of accountant profiteer je daarnaast optimaal van de belastingtechnische mogelijkheden.

  Voor MKB ondernemers en zzp-ers is het meestal goedkoper om een boekhouder of administratiekantoor in te schakelen. Het gemiddeld tarief is volgens de Kamer van Koophandel ongeveer 46 euro per uur. Voor een accountant is dat 80 euro per uur. In de praktijk moet je rekening houden met uurtarieven tussen de 45 a 70 euro per uur voor een boekhouder. Bij een accountant zul je een uutarief kwijt zijn van ergens rond de 70 tot 150 euro per uur.

  De kosten die je kwijt bent aan een accountant of boekhouder zullen onder meer worden bepaald door:

  • Hoeveel wil je worden ondersteund. Per kwartaal, maandelijks of wekelijks.
  • Welke activiteiten je uitoefent.
  • Rechtsvorm: heb je een vennootschap of eenmanszaak of ben je ZZP’er.
  • Aantal facturen op jaarbasis.
  • Werkzaamheden die je zelf verricht.
  • Of je veel handelingen met de notaris, bank of advocaat verricht.

  Het uurtje-factuurtje principe wordt niet altijd meer toegepast. Als ondernemer wil je zekerheid en kunnen vergelijken. Steeds vaker worden complete accountancy- of administratiepakketten aangeboden tegen vaste pakket- of maandtarieven. In een dergelijk pakket zitten de standaardwerkzaamheden. Het is dan ook slim om bij meerdere partijen offertes aan te vragen.

  Conclusie

  Wanneer je je administratie of boekhouding wilt uitbesteden maak je een keuze tussen een accountant of boekhouder. De eerste stap bij het kiezen tussen een boekhouder of accountant, is kijken naar de werkzaamheden. Welke taken moet iemand voor je bedrijf of organisatie uitvoeren. Heb je een eenvoudige boekhouding en is een accountantsverklaring niet verplicht, ga dan voor een boekhouder. Een accountant is voor veel bedrijven niet noodzakelijk en vaak fors duurder. Bovendien beschikken veel moderne administratie- en boekhoudkantoren tegenwoordig ook over accountants.

  Heb je een groter bedrijf en regelmatig complexe administratieve vraagstukken? Of moet je een accountantsverklaring bij je jaarrekening afgeven? Wellicht is dan een accountant voor jou de beste oplossing.

  Bespaar kosten door zoveel mogelijk taken zelf uit te voeren. Met de meeste moderne boekhoudpakketten is het prima mogelijk ook met beperkte kennis van het boekhouden je administratie bij te houden. Op deze manier heb je altijd zicht op de finaciële status van je onderneming. Heb je geen tijd voor je administratie of wordt het te complex, overweeg dan het inschakelen van een expert. Welke keuze je ook maakt, vraag vooraf altijd meerdere offertes op en bedenk goed welke verwachtingen je hebt.

  Gerelateerde artikelen

  10 december 2020

  Boekhouden in Excel of met boekhoudsoftware? Wat past bij jou?

  Excel Boekhouding

  Wat past bij jou? Boekhouden in Excel of met boekhoudsoftware? Ontdek in dit blog welke manier bij jouw bedrijf past.

  10 november 2020

  Hoe CRM jouw sales een boost geeft

  Offerte Crm

  CRM software kan voor meer sales zorgen, lees gauw hoe! Een CRM systeem biedt je de mogelijkheid om je klantrelaties verder op te bouwen en te onderhouden.

  2 maart 2020

  Administratie bijhouden als zzp'er?

  Administratie Boekhouding

  Je administratie en boekhouding bijhouden is niet altijd leuk. Maar wel heel belangrijk!

  Appwiki is eenvoudig software kiezen voor:

  Dit is Appwiki

  Appwiki is het beginpunt voor bedrijfssoftware selectie. Wij geloven dat bedrijven met online tools en software slimmer, sneller en flexibeler zijn. En dus beter hun klanten kunnen helpen en beter concurreren in de markt.

  Appwiki werkt voor jou

  Appwiki experts adviseren jou bij software selectie. Jouw wensen en bedrijfsprofiel bepalen de meest geschikte software. We brengen onze kennis, informatie van leveranciers en data van gebruikers samen, zodat jij eenvoudig een selectie maakt en snel software vindt die bij je past. 

  En zo werkt Appwiki

  We brengen in je in contact met software aanbieders en ontvangen daarvoor een vergoeding. Adviseren we dan alleen aanbieders die betalen? Nee hoor, we adviseren alleen de aanbieders waarvan we zeker weten dat ze bij jouw bedrijf passen.

  Products