Wat is een factuurdatum?

Een factuurdatum is de datum waarop een bedrijf zijn factuur ter beschikking stelt aan de klant. Deze datum mag nooit eerder zijn dan de daadwerkelijke datum dat je de factuur maakt.

Aangifte omzetbelasting

Op de factuur ben je als ondernemer verplicht om de factuurdatum te vermelden. Dit is de datum waarop de factuur is gemaakt. Deze factuurdatum is eveneens van belang voor de Belastingdienst. Voor de aangifte van de omzetbelasting dien je als ondernemer ga je uit van de datum op de factuur. Dit betekent dat je dus niet de omzetbelasting van verrekenen op de datum van de levering van de goederen of de datum wanneer je de goederen betaald.

Voor de btw-aangifte is de datum die op je factuur vermeldt leidend. Je bent verplicht om uiterlijk op de 15e van de maand, alle goederen en diensten van de voorafgaande maand gefactureerd te hebben. Het kan gunstig zijn om een factuur later uit te reiken. Mogelijk omdat je pas in de opvolgende maand of kwartaal de btw hoeft af te dragen. Dit heeft echter ook nadelen. Later factureren zorgt dat de betalingstermijn ook later gaat lopen en je het geld in de meeste gevallen ook later ontvangt. Tot slot kun je een flinke boete krijgen als je de factuur te laat uitreikt. Deze boete geldt per te laat uitgereikte factuur en kan zo aardig oplopen.

Rating:
Reviews: 68
Facturatie
Rating:
Reviews: te weinig reviews
Facturatie
Rating:
Reviews: 624
Facturatie
Products