1. Begrippen
  2. Facturatie begrippen
  3. Wat is de administratieve bewaarplicht?

Wat is de administratieve bewaarplicht?

Een administratieve bewaarplicht is een termijn waarin de onderneming verplicht is de administratie te bewaren. Iedere ondernemer is verplicht zijn administratie zeven jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Het gaat hierbij om de basisgegevens. Onder deze basisgegevens worden de volgende administratieve gegevens verstaan:

  • Het grootboek;
  • Debiteuren- en crediteurenadministratie;
  • Voorraadadministratie;
  • Loonadministratie

Deze basisgegevens zijn elk moment opvraagbaar door de Belastingdienst en moeten voor een goede bedrijfsvoering zorgvuldig worden verwerkt. Voor elk van de gegevens zijn softwareprogramma's beschikbaar die je perfect kunnen helpen bij het voeren van een goede administratie.

Digitaal en papier

Voor gegevens omtrent onroerende zaken geldt een bewaartermijn van tien jaar. Dit houdt verband met de herzieningstermijn van de aftrek voorbelasting voor onroerende zaken, zoals bijvoorbeeld bedrijfspanden. De bewaarplicht geldt ook voor computerprogramma's en bestanden. Het is daarom belangrijk dat de controleurs zicht hebben op de digitale bestanden en programma's die je gebruikt voor de digitale administratie. Met het alleen bewaren van je administratie op papier voldoe je dus niet aan de bewaarplicht. Wel kun je, onder bepaalde voorwaarden, bestanden en andere gegevens in een andere vorm bewaren. Dit wordt met een deftig woord conversie genoemd.

Dit is Appwiki

Appwiki is het beginpunt voor bedrijfssoftware selectie. Wij geloven dat bedrijven met online tools en software slimmer, sneller en flexibeler zijn. En dus beter hun klanten kunnen helpen en beter concurreren in de markt.

Appwiki werkt voor jou

Appwiki experts adviseren jou bij software selectie. Jouw wensen en bedrijfsprofiel bepalen de meest geschikte software. We brengen onze kennis, informatie van leveranciers en data van gebruikers samen, zodat jij eenvoudig een selectie maakt en snel software vindt die bij je past. 

En zo werkt Appwiki

We brengen in je in contact met software aanbieders en ontvangen daarvoor een vergoeding. Adviseren we dan alleen aanbieders die betalen? Nee hoor, we adviseren alleen de aanbieders waarvan we zeker weten dat ze bij jouw bedrijf passen.

Products