Wat is een betalingstermijn?

Een betalingstermijn is de periode waarbinnen een verschuldigd bedrag betaald moet worden. De betalingstermijn tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en overheden zijn per 16 maart 2013 wettelijk vastgelegd in de Wet Betalingstermijnen. Maak duidelijk wat de betalingstermijn is en wat wordt gerekend aan incassokosten en wettelijke rente.

Dertig dagen

De standaardtermijn voor het betalen van een factuur is dertig dagen. Binnen dertig dagen na de factuurdatum moet er worden betaald. Een langere betaaltermijn van zestig dagen mag worden afgesproken. De langere betalingstermijn is alleen toegestaan als aangetoond kan worden dat dit voor beide partijen niet nadelig is.

Mocht er niet binnen de betalingstermijn zijn betaald, dan mag je een standaardvergoeding voor incassokosten vragen. Hiervoor hoeft geen aanmaning te worden verstuurd. Mits je geen afspraken hebt gemaakt over de hoogte van de vergoeding, is de vergoeding een percentage van de rekening. Het minimumbedrag bedraagt veertig euro. Daarnaast mag je wettelijke rente in rekening brengen. Voordat je direct tot het eisen van incassokosten overgaat, is het verstandig om eerst een herinnering te sturen. De klant kan de factuur over het hoofd hebben gezien of zijn kwijtgeraakt. Mocht de klant niet reageren op de herinnering, dan is het verstandig om telefonisch contact op te nemen met de klant. Als de rekening nu nog altijd niet betaald is, is het tijd om een incassobureau in te schakelen. Lees de blog voor meer tips over hoe je een factuur sneller betaald krijgt.

Rating:
Reviews: 68
Facturatie
Rating:
Reviews: te weinig reviews
Facturatie
Rating:
Reviews: 624
Facturatie
Products