Wat is een aanmaning?

Een aanmaning is een herinnering van een schuldeiser aan de schuldenaar. Hierin wordt gevraagd om aan de verplichtingen te voldoen. Dit kan bijvoorbeeld zijn het betalen van de openstaande rekening, maar ook om een bepaalde actie te ondernemen of juist niet. De eerste stap bij een onbetaalde factuur is het verzenden van een betalingsherinnering. Wanneer hier geen gehoor aan gegeven wordt, kan een aanmaning verstuurd worden. Het grote verschil tussen beide brieven is de toon. Bij een herinnering wordt nog vriendelijk verzocht, maar bij een aanmaning wordt gesommeerd. Lees hier alles over het opstellen van een betalingsherinnering.

Wanneer moet je een aanmaning versturen?

In principe mag een aanmaning verstuurd worden wanneer de betalingstermijn of de factuurdatum verstreken is. In de praktijk wordt vaak eerst gekozen om een betalingsherinnering te versturen, omdat dit een stuk minder dwingend overkomt en klantvriendelijker is. In een aanmaning wordt gesommeerd en kan gedreigd worden met bijvoorbeeld een incassobureau.

Waar moet een aanmaning aan voldoen?

  • Er moet een (nieuwe) betalingstermijn of einddatum vermeld staan, voordat er een incassobureau ingeschakeld kan worden
  • De consequenties van het niet naleven van de aanmaning moeten vermeld worden
  • De schuldenaar krijgt minimaal veertien dagen de tijd om alsnog aan de aanmaning te voldoen, zonder kostenverhoging
  • Het bedrag dat nog te betalen is moet precies vermeld staan
Rating:
Reviews: 68
Facturatie
Rating:
Reviews: te weinig reviews
Facturatie
Rating:
Reviews: 624
Facturatie
Products