1. Begrippen
  2. Facturatie begrippen
  3. Wat is een factuurtermijn?

Wat is een factuurtermijn?

Een factuurtermijn is de periode waarin een factuur moet worden betaald. Factuurtermijnen zijn afgesproken bedragen die u voor bepaalde data dient te betalen.

Na vijf jaar verjaart een factuur

Het is mogelijk dat een factuur blijft liggen en de ondernemer pas na een jaar de factuur verstuurt aan een ander bedrijf. Is je factuur niet ouder dan vijf jaar, dan moet je klant betalen. Vijf jaar na afloop van de betalingstermijn verjaart de factuur. De klant hoeft de factuur dan niet meer te betalen. Bij verkoop van producten aan consumenten geldt dat de factuur na twee jaar verjaart. Bij verkoop van diensten aan consumenten in de verjaringstermijn weer vijf jaar. Bij een eventuele herinnering aan de klant voor het einde van verjaringstermijn van de factuur geldt dat de verjaringstermijn opnieuw van start gaat. In vakjargon heet dit stuiten.

Voor het factuurtermijn is het artikel 3:307 van het Burgerlijk Wetboek van kracht. In dit artikel wordt nakoming van een verbintenis uit overeenkomst tot het geven of een doen verjaart door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden. Wanneer een debiteur vraagt om een betalingsregeling, een gedeelte voldoet of de vordering op een andere manier erkent dan wordt de verjaringstermijn opnieuw verlengd omdat deze wordt erkend. Zorg ervoor dat een aanmaning voldoet aan de wettelijke eisen.

Dit is Appwiki

Appwiki is het beginpunt voor bedrijfssoftware selectie. Wij geloven dat bedrijven met online tools en software slimmer, sneller en flexibeler zijn. En dus beter hun klanten kunnen helpen en beter concurreren in de markt.

Appwiki werkt voor jou

Appwiki experts adviseren jou bij software selectie. Jouw wensen en bedrijfsprofiel bepalen de meest geschikte software. We brengen onze kennis, informatie van leveranciers en data van gebruikers samen, zodat jij eenvoudig een selectie maakt en snel software vindt die bij je past. 

En zo werkt Appwiki

We brengen in je in contact met software aanbieders en ontvangen daarvoor een vergoeding. Adviseren we dan alleen aanbieders die betalen? Nee hoor, we adviseren alleen de aanbieders waarvan we zeker weten dat ze bij jouw bedrijf passen.

Products