Wat is een factuurtermijn?

Een factuurtermijn is de periode waarin een factuur moet worden betaald. Factuurtermijnen zijn afgesproken bedragen die u voor bepaalde data dient te betalen.

Na vijf jaar verjaart een factuur

Het is mogelijk dat een factuur blijft liggen en de ondernemer pas na een jaar de factuur verstuurt aan een ander bedrijf. Is je factuur niet ouder dan vijf jaar, dan moet je klant betalen. Vijf jaar na afloop van de betalingstermijn verjaart de factuur. De klant hoeft de factuur dan niet meer te betalen. Bij verkoop van producten aan consumenten geldt dat de factuur na twee jaar verjaart. Bij verkoop van diensten aan consumenten in de verjaringstermijn weer vijf jaar. Bij een eventuele herinnering aan de klant voor het einde van verjaringstermijn van de factuur geldt dat de verjaringstermijn opnieuw van start gaat. In vakjargon heet dit stuiten.

Voor het factuurtermijn is het artikel 3:307 van het Burgerlijk Wetboek van kracht. In dit artikel wordt nakoming van een verbintenis uit overeenkomst tot het geven of een doen verjaart door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden. Wanneer een debiteur vraagt om een betalingsregeling, een gedeelte voldoet of de vordering op een andere manier erkent dan wordt de verjaringstermijn opnieuw verlengd omdat deze wordt erkend. Zorg ervoor dat een aanmaning voldoet aan de wettelijke eisen.

Rating:
Reviews: 68
Facturatie
Rating:
Reviews: te weinig reviews
Facturatie
Rating:
Reviews: 624
Facturatie
Products