Wat zijn Algemene Voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn de voorwaarden waaronder een bedrijf producten en of diensten levert, betaalt, verkoopt en inkoopt .In de algemene voorwaarden mogen geen onredelijke bepalingen staan. Veel regels die consumenten beschermen zijn van dwingend recht en daar mag een ondernemer niet van afwijken.

Algemene voorwaarden worden dan ook wel eens de standaard inkoop- of verkoopvoorwaarden genoemd. Overige zaken die je in de algemene voorwaarden kunt regelen zijn onder andere: aansprakelijkheid, betalingsregelingen, betaaltermijnen, eigendomsvoorbehoud en intellectueel eigendom.

Algemene voorwaarden: informatieplicht

In de wet is vastgelegd dat je voor het sluiten van een overeenkomst jouw algemene voorwaarden aan de klant moet verstrekken. In praktijk kun je de algemene voorwaarden op je website zetten en daar naar verwijzen op een offerte. Een tweede oplossing is om de voorwaarden op de achterkant van een offerte of contract te zetten en er duidelijk naar te verwijzen in de offerte of het contract. Je kunt de algemene voorwaarden ook deponeren bij de Kamer van Koophandel. Het is echter niet voldoende om hier naar te verwijzen, om aan de informatieplicht te voldoen moet je namelijk de voorwaarden persoonlijk of elektronisch overhandigen.

Rating:
Reviews: 68
Facturatie
Rating:
Reviews: te weinig reviews
Facturatie
Rating:
Reviews: 624
Facturatie
Products