1. Begrippen
  2. Facturatie begrippen
  3. Wat zijn Algemene Voorwaarden?

Wat zijn Algemene Voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn de voorwaarden waaronder een bedrijf producten en of diensten levert, betaalt, verkoopt en inkoopt .In de algemene voorwaarden mogen geen onredelijke bepalingen staan. Veel regels die consumenten beschermen zijn van dwingend recht en daar mag een ondernemer niet van afwijken.

Algemene voorwaarden worden dan ook wel eens de standaard inkoop- of verkoopvoorwaarden genoemd. Overige zaken die je in de algemene voorwaarden kunt regelen zijn onder andere: aansprakelijkheid, betalingsregelingen, betaaltermijnen, eigendomsvoorbehoud en intellectueel eigendom.

Algemene voorwaarden: informatieplicht

In de wet is vastgelegd dat je voor het sluiten van een overeenkomst jouw algemene voorwaarden aan de klant moet verstrekken. In praktijk kun je de algemene voorwaarden op je website zetten en daar naar verwijzen op een offerte. Een tweede oplossing is om de voorwaarden op de achterkant van een offerte of contract te zetten en er duidelijk naar te verwijzen in de offerte of het contract. Je kunt de algemene voorwaarden ook deponeren bij de Kamer van Koophandel. Het is echter niet voldoende om hier naar te verwijzen, om aan de informatieplicht te voldoen moet je namelijk de voorwaarden persoonlijk of elektronisch overhandigen.

Dit is Appwiki

Appwiki is het beginpunt voor bedrijfssoftware selectie. Wij geloven dat bedrijven met online tools en software slimmer, sneller en flexibeler zijn. En dus beter hun klanten kunnen helpen en beter concurreren in de markt.

Appwiki werkt voor jou

Appwiki experts adviseren jou bij software selectie. Jouw wensen en bedrijfsprofiel bepalen de meest geschikte software. We brengen onze kennis, informatie van leveranciers en data van gebruikers samen, zodat jij eenvoudig een selectie maakt en snel software vindt die bij je past. 

En zo werkt Appwiki

We brengen in je in contact met software aanbieders en ontvangen daarvoor een vergoeding. Adviseren we dan alleen aanbieders die betalen? Nee hoor, we adviseren alleen de aanbieders waarvan we zeker weten dat ze bij jouw bedrijf passen.

Products