Wat is een elektronische factuur?

Een elektronische factuur is een factuur die geheel digitaal wordt afgehandeld. Een elektronisch factuur is een vorm van XML die direct in de administratie gelezen kan worden, zodat de boeking automatisch aangemaakt wordt. Vaak bevat een elektronisch factuur ook nog een versie van de factuur in PDF, omdat het Xml-bestand niet zonder een programma te lezen is. Lees hier alles over het overstappen naar e-facturen.

Wat zijn de voordelen van elektronisch factureren?

Voordelen van een elektronisch factuur zijn te verdelen in voordelen voor de ontvangende partij en voordelen voor de verzendende partij. Voor de ontvanger geldt dat het hele proces van het ontvangen en verwerken van een papieren of digitale (PDF) factuur overbodig is. Dit levert een besparing van kosten en tijd op. Daarnaast zorgt de automatiserende werking een vermindering van het aantal fouten. Het voordeel voor de verzendende partij is dat bij een elektronisch factuur de klant sneller zijn administratie kan bijwerken en zo eerder de factuur kan betalen. Dit heeft een positief effect op de cashflow van de verzendende partij.

Huidige ontwikkelingen zoals het verplicht stellen van elektronische facturen aan de overheid en de ontwikkeling van standaarden, die door veel landen worden gebruikt zullen in de toekomst het elektronisch facturen doen toenemen en verbeteren.

Rating:
Reviews: 68
Facturatie
Rating:
Reviews: te weinig reviews
Facturatie
Rating:
Reviews: 624
Facturatie
Products