1. Begrippen
  2. Facturatie begrippen
  3. Wat zijn factuurvoorwaarden?

Wat zijn factuurvoorwaarden?

Factuurvoorwaarden zijn een aantal opgestelde algemene voorwaarden waaraan de ontvanger van de factuur aan moet voldoen. Op een factuur wordt niet altijd verwezen naar deze algemene voorwaarden.

Verwijzen naar algemene voorwaarden

Op facturen wordt wel eens verwezen naar de toepasselijkheid van algemene voorwaarden. Dit is in veel gevallen te laat om de toepassing van algemene voorwaarden te bewerkstelligen. Soms kan de toepassing van de algemene voorwaarden wel worden bewerkstelligd. Om de algemene voorwaarden van het bedrijf te volgen is het nodig dat een redelijke mogelijkheid wordt geboden om de voorwaarden in te zien. Vaak zijn deze bij de Kamer van Koophandel in te zien. Bij de Kamer van Koophandel is er sprake van een redelijke mogelijkheid om kennis te nemen van de algemene voorwaarden.

Als opdrachtgever is het van belang om te protesteren als men opeenvolgende facturen ontvangt waarop herhaaldelijk algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard. Een herhaaldelijke verwijzing op facturen die betrekking hebben op tussen twee ondernemingen gesloten overeenkomsten kunnen immers worden opgevat als een aanbod om in een opvolgende transactie de algemene voorwaarden van toepassing te doen verklaren. Als er geen protest wordt aangetekend tegen de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden, is het mogelijk deze een voorwaarde worden van de nieuwe overeenkomst.

Dit is Appwiki

Appwiki is het beginpunt voor bedrijfssoftware selectie. Wij geloven dat bedrijven met online tools en software slimmer, sneller en flexibeler zijn. En dus beter hun klanten kunnen helpen en beter concurreren in de markt.

Appwiki werkt voor jou

Appwiki experts adviseren jou bij software selectie. Jouw wensen en bedrijfsprofiel bepalen de meest geschikte software. We brengen onze kennis, informatie van leveranciers en data van gebruikers samen, zodat jij eenvoudig een selectie maakt en snel software vindt die bij je past. 

En zo werkt Appwiki

We brengen in je in contact met software aanbieders en ontvangen daarvoor een vergoeding. Adviseren we dan alleen aanbieders die betalen? Nee hoor, we adviseren alleen de aanbieders waarvan we zeker weten dat ze bij jouw bedrijf passen.

Products