Wat is een digitale factuur?

Een digitale factuur is een factuur die digitaal is in te zien en te verwerken. Voordelen van een digitale factuur is dat het eenvoudig te archiveren is in je eigen administratie en eenvoudig te koppelen is aan een boekhoudprogramma. Een ander voordeel is dat het papier bespaart en leidt tot minder uitstoot van CO2. In het huidige bedrijfsleven is een digitale factuur niet meer weg te denken. Lees hier de belangrijkste aandachtspunten voor online factureren.

Inlezen

De facturen die op papier binnenkomen, kunnen worden gescand en omgezet naar een PDF of Jpeg-bestand, zodat deze nu ook digitaal beschikbaar zijn. Door het scannen wordt een digitale administratie aangelegd. Deze digitale facturen moeten nog wel op een handmatige manier worden verwerkt in de boekhouding. Mogelijk wordt er gebruik gemaakt van scanboeken, waarmee de factuur met herkenningssoftware wordt gescand op relevante informatie, zodat de factuur kan worden ingelezen in de boekhouding.

Een digitale factuur verschilt van een elektronische factuur, doordat het een geheel andere manier van factuurverwerking heeft. Waar een digitale factuur niet meer is dan een papieren factuur die leesbaar is op een beeldscherm, is een elektronisch factuur een digitaal bericht in computertaal. Deze taal wordt UBL genoemd en zorgt ervoor dat de boekhouding minder tijd in beslag neemt.

Rating:
Reviews: 68
Facturatie
Rating:
Reviews: te weinig reviews
Facturatie
Rating:
Reviews: 624
Facturatie
Products