1. Begrippen
  2. CRM
  3. Wat is klantelen?

Wat is klantelen?

Het klantelen is het kantelen van de organisatie van een specifiek op omzet gerichte benadering naar een benadering waar de klant centraal staat. De klant is koning en alle afdelingen binnen een organisatie moet op elkaar worden afgestemd om aan de klantbehoeften te voldoen. Hiervoor is een integrale klantstrategie nodig.

Integrale klantstrategie

Hoewel veel bedrijven klantgerichtheid pretenderen blijkt in de praktijk dat aan het einde van de maand vooral wordt gekeken naar de omzet of naar het aantal afgelegde verkoopbezoeken. In veel bedrijven wordt wel geinvesteerd in de omgang met de klant, zoals het volgen van trainingen in klantgerichte gespreksvoering en trainingen voor het werken met CRM-systemen. Deze aanpak op deelgebieden zal hooguit tot kleine verbeteringen leiden, maar dit is geen klantelen. Immers, klantelen dient een samenhangend geheel te zijn die gedurende het hele proces wordt gevolgd. Het is pas effectief als alle onderdelen in samenhang zijn neergezet vanuit een integrale klantstrategie. Naast een klantenservice moeten er in alle afdelingen maatregelen worden genomen om de klant te bedienen en zo vraaggericht te functioneren. In de praktijk blijkt dit voor een organisatie lastig en vergt dit de nodige tijd op het proces goed te voltooien. Het wordt echt een proces van de lange adem.

Dit is Appwiki

Appwiki is het beginpunt voor bedrijfssoftware selectie. Wij geloven dat bedrijven met online tools en software slimmer, sneller en flexibeler zijn. En dus beter hun klanten kunnen helpen en beter concurreren in de markt.

Appwiki werkt voor jou

Appwiki experts adviseren jou bij software selectie. Jouw wensen en bedrijfsprofiel bepalen de meest geschikte software. We brengen onze kennis, informatie van leveranciers en data van gebruikers samen, zodat jij eenvoudig een selectie maakt en snel software vindt die bij je past. 

En zo werkt Appwiki

We brengen in je in contact met software aanbieders en ontvangen daarvoor een vergoeding. Adviseren we dan alleen aanbieders die betalen? Nee hoor, we adviseren alleen de aanbieders waarvan we zeker weten dat ze bij jouw bedrijf passen.

Products