Wat is de Internet of Things?

De Internet of Things (IoT) is een cloud based netwerk waar alledaagse objecten aan kunnen worden verbonden. Denk aan machines, auto's, de thermostaat en de koelkast. Deze apparaten kunnen hun omgeving monitoren, statussen doorgeven, instructies ontvangen en zelf actie ondernemen op basis van de informatie die ze ontvangen. Momenteel zijn er tien miljard van deze objecten verbonden aan het IoT.

Een goed voorbeeld van hoe het IoT in de praktijk werkt, is de 'slimme koelkast'. Deze reguleert niet alleen nauwkeurig de temperatuur, maar bestelt bijvoorbeeld ook een nieuw pak melk wanneer deze op is. Ook geeft de koelkast een waarschuwing als je producten in je koelkast hebt staan waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken.

Hoe zet bedrijfsleven Internet of Things in?

Ook in het bedrijfsleven wordt er steeds meer gebruikgemaakt van het IoT, want machines kunnen zeer nuttig worden ingezet. Deze machines namelijk 'praten' met elkaar zonder dat daar mensen aan te pas komen. Deze machines monitoren processen in bedrijven. Dit scheelt aanzienlijk in personeelskosten. Ook kunnen apparaten door middel van sensoren belangrijke data verzamelen. Denk bijvoorbeeld aan 'path mapping': het in kaart brengen van de looproutes van winkelend publiek.

IoT zal ook het CRM-gebruik gaan beïnvloeden. Want met IoT sta je als bedrijf in constant contact met je klanten. De gegevens van klanten kunnen worden verzameld in het CRM systeem en gekoppeld worden aan het klantprofiel. Zo ontstaat er een betere segmentatie van het klantbestand, je kunt immers goed doelgroepen onderscheiden.

Rating:
Reviews: 68
CRM
Rating:
Reviews: te weinig reviews
CRM
Rating:
Reviews: te weinig reviews
CRM
Products