Wat is boekhouden?

Boekhouden is het systematisch en overzichtelijk bijhouden van de (financiële) administratie. Alle inkomsten en uitgaven die er gedaan worden moeten worden verwerkt, zodat men inzicht krijgt in de financiën. Daarnaast is het nieuwe boekhouden van belang om verantwoording af te kunnen leveren over het gevoerde financiële beleid en wordt door het boekhouden in beeld gebracht waar mogelijke verbeteringen in de financiële huishouding mogelijk zijn. De uitvoering van de financiële administratie wordt gedaan door een boekhouder of administrateur.

Dagboeken

Een boekhouding bestaat uit een dagboek. Hierin kun je alle inkomsten en uitgaven registreren. Standaard worden er vijf dagboeken gebruikt in een boekhouding, maar uiteraard is meer ook mogelijk. Het gaat hierbij om inkoop, verkoop, bank, kas en memoriaal. Daarnaast is er het grootboek. In het grootboek worden alle grootboekrekeningen verzameld. Hiermee is het mogelijk om inzicht te vergaren in alle financiële stromen die in het bedrijf omgaan. Het grootboek krijgt een uniek eigen nummer toegewezen, waarbij het eerste cijfer aangeeft om wat voor soort rekening het gaat.

Tot slot wordt de dagelijkse vastlegging gedaan door middel van journaalposten. Een journaalpost laat zien welke grootboekrekening er gewijzigd wordt. Belangrijk is om altijd te beginnen met de debetkant. De debetkant staat voor de wijze waarop het vermogen aanwezig is.

Rating:
Reviews: te weinig reviews
Boekhouden
Rating:
Reviews: 68
CRM
Rating:
Reviews: te weinig reviews
Kassa
Products