1. Blog
 2. Eenmanszaak of BV beginnen

Eenmanszaak of BV beginnen: de voor- en nadelen

Als je een bedrijf wilt beginnen kom je al snel voor de keuze: richt ik een eenmanszaak of een besloten vennootschap (bv) op? Om de keuze te maken die het beste past bij jou en jouw bedrijf moet je weten wat de verschillen zijn tussen eenmanszaak en een bv.

We bespreken in dit artikel de verschillen op het gebied van de boekhouding, aansprakelijkheid en externe verslaggeving. Daarnaast lees je hier meer over het omslagpunt waarop het fiscaal aantrekkelijker is om een besloten vennootschap te hebben en geen eenmanszaak. Het hebben van een besloten vennootschap heeft voor en nadelen, net als een eenmanszaak. Laten we daar eens dieper op ingaan.

Henk-Jan Kosse
Founder

  Eenmanszaak en BV: voordelen en nadelen

  In de onderstaande tabel hebben we de verschillen tussen een eenmanszaak en een besloten vennootschap op een rij gezet. Door deze besloten vennootschap voor en nadelen af te zetten tegenover die van een eenmanszaak weet jij of jij klaar bent om je eigen bv te beginnen.

  Een bv beginnen doe je immers niet zo maar even. Informatie hierover is dan een must. Helemaal als je twijfelt wat het omslagpunt is voor een bv of eenmanszaak en hoe je dit in moet richten.

    Eenmanszaak Besloten vennootschap
  Voordelen
  • Snelle oprichting
  • Lage opstartkosten
  • Eén eigenaar zorgt voor snelle besluitvorming
  • Fiscale ondernemersfaciliteiten
  • Verminderde hoofdelijke aansprakelijkheid
  • Meer zekerheid voor schuldeisers
  • Uitgifte van aandelen is mogelijk
  Nadelen & risico’s
  • Hoofdelijke aansprakelijkheid
  • Partner kan ook privé aansprakelijk zijn
  • Relatief hoge opstartkosten
  • Ingewikkelde regelgeving van toepassing
  • Uitkeringstoets bij winstuitkering
  • Geen recht op fiscale ondernemersfaciliteiten
  • Winst nemen uit een bv is relatief duur
  Minimale eisen boekhouding
  • BTW
  • Balans
  • Winst & verlies rekening
  • Jaarrekening
  • Aangifte vennootschapsbelasting
  • BTW
  Eisen externe verslaggeving
  • Balans en W&V rekening om aangifte IB te doen
  • Er zijn geen eisen aan publicatie van een jaarrekening
  • Jaarstukken opstellen en deponeren bij KvK
  • Accountantscontrole verplicht voor middelgrote en grote bv's

  We zullen beide rechtsvormen nu afzonderlijk toelichten. Laten we beginnen bij de eenmanszaak, kijken we daarna wat je nodig hebt als je een gewone bv start.

  Alles over de eenmanszaak

  Een eenmanszaak wordt door één persoon gedreven. Bij hem of haar ligt ook het risico. Een eenmanszaak hoeft niet hetzelfde te zijn als een ZZP'er. Een ZZP'er heeft een eenmanszaak. Een eenmanszaak hoeft echter niet uit één persoon te bestaan.

  Iemand die een eenmanszaak heeft kan rustig 100 man personeel in dienst hebben. Het laatste kan echter wel risico's met zich meebrengen. Er zit dus wel degelijk wat verschil tussen de verschillende bedrijfsvormen waaruit je kunt kiezen. Ontdek alles over de overeenkomsten en verschillen tussen eenmanszaak, ZZP’er en freelancer in ons artikel.

  Eenmanszaak inschrijven

  Stap 1 bij het beginnen met een bedrijf is het regelen van je inschrijving  bij de Kamer van Koophandel. De opstartkosten voor het beginnen van een eenmanszaak zijn laag en je hoeft geen kapitaal (geld) te hebben om jouw eenmanszaak in te schrijven in het Handelsregister. Uiteraard is het wel handig als je iets van een startkapitaal van 18.000 euro hebt om allerlei zaken aan te kopen en op te zetten. Je hoeft overigens geen ingewikkelde overeenkomsten op te stellen.

  Hoewel niet verplicht, is het wel verstandig algemene voorwaarden op te stellen. Je kunt direct na inschrijving bij de KvK (en na ontvangst van je omzetbelastingnummer) beginnen met ondernemen. Je hebt dan je KvK uittreksel in de pocket en jouw bedrijf bestaat.

  Aansprakelijkheid eenmanszaak

  Let er op dat je als eigenaar van een eenmanszaak aansprakelijk bent voor alle financiële verplichtingen van de eenmanszaak. Je bent met je privé vermogen aansprakelijk, want een eenmanszaak is geen rechtspersoon en je wordt gezien als een natuurlijk persoon.

  Dit in tegenstelling tot een bv die vaak activa in een bv holding hebben ondergebracht.  Dit betekent dat jouw privé vermogen en privé bezittingen (juridisch) niet zijn afgeschermd van jouw zakelijk vermogen. Daardoor kunnen eventuele schuldeisers later ook schulden verhalen op jouw privé vermogen. Bijvoorbeeld wanneer je je schulden met je zakelijk vermogen niet meer kunt betalen.

  Bedenk dus vooraf goed waar jij verantwoordelijk voor wilt zijn.

  Belasting eenmanszaak

  Alle winsten en verliezen uit een eenmanszaak worden belast in Box 1 van de inkomstenbelasting. In box 1 betaal je inkomstenbelasting en premies voor volksverzekeringen. Box 1 heeft een progressief tarief. Jouw jaarwinst is het bedrag dat de basis vormt voor de berekening van deze premies en belastingen.

  De jaarwinst wordt berekend door de fiscale winstberekening. Van dit bedrag mag je als ondernemer een aantal posten aftrekken. Dit zijn de fiscale ondernemersfaciliteiten. Voorbeelden van fiscale faciliteiten zijn zelfstandigenaftrek, startersaftrek en meewerkaftrek. Op de website van de Belastingdienst vind je alle extra informatie over de verschillende vormen van belasting en de fiscale voordelen waarvoor je wellicht in aanmerking komt.

  Boekhouding eenmanszaak

  Om je belastingaangifte te kunnen doen heb je een boekhouding nodig en uit deze boekhouding moet een jaarrekening komen. In een jaarrekening staan een aantal algemene gegevens over jouw bedrijf. Bijvoorbeeld bijzonderheden van het afgelopen jaar, de waarderingsgrondslagen van jouw balans en de (fiscale) balans en (fiscale) winst en verliesrekening.

  Om posten (bedragen) te scheiden van de balans of winst- & verlies rekening moet je kosten en opbrengsten verdelen in grootboeken. Verder moet je als ondernemer iedere maand, kwartaal of jaar de BTW-aangifte doen. Niet van alle zakelijke kosten die aftrekbaar zijn van de winst mag je de BTW terugvragen. Een voorbeeld zijn de kosten voor een zakelijke lunch.

  Boekhouding eenmanszaak wat wel en niet aftrekbaar is

  De BTW die je hierbij betaalt mag je niet terugvragen in je aangifte omzetbelasting, maar gelden wel als zakelijke kosten voor de winstberekening. Ook hier kan het onderverdelen van posten in grootboeken uitkomst bieden.

  Ben je er al helemaal uit en toe aan hulp? Vind snel een boekhoudprogramma voor jouw eenmanszaak via de Appwiki vergelijker. We helpen je graag!

  Vergelijk boekhoudprogramma's

  Nu weet je veel over het zijn van een eenmanszaak. Wat is dan de keuze om een eigen bv te beginnen? Waarom zou je dat doen? Wat is het omslagpunt bv t.o.v. een eenmanszaak?

  Laten we er eens dieper in duiken.

  Alles over de besloten vennootschap (bv)

  Een besloten vennootschap bezit rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat de bestuurders en/of eigenaren van de bv niet met hun privé bezittingen aansprakelijk zijn voor de schulden van de bv. Een bv is een goede rechtsvorm om personeel in dienst te nemen. Je hoeft dan geen lonen uit je privé vermogen te betalen mocht jouw onderneming in zwaar weer terecht komen.

  Met een bv ben je dus niet persoonlijk aansprakelijk voor bepaalde zaken. Dat is een belangrijk voordeel.

  BV oprichten

  Ook een bv wordt bij oprichting ingeschreven in het Handelsregister. Dit moet door een notaris gedaan worden. De notaris stelt ook een notariële akte op, in deze akte staan de statuten van de bv. Er moet minstens één eurocent aan kapitaal in de bv aanwezig zijn bij oprichting.

  Dit kan in geld of in natura zijn. Nog voordat de notaris de bv inschrijft in het Handelsregister kun je beginnen met de bedrijfsactiviteiten. Je hebt dan een bv in oprichting (io). Maar let op: totdat de bv volledig is ingeschreven in het Handelsregister ben je hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden. Houd daar dus zeker rekening mee en wees verstandig en start jouw bv met een klein startkapitaal.

  Aansprakelijkheid bv

  Zoals gezegd bezit een bv rechtspersoonlijkheid, wat betekent dat de eigenaar van een bv in principe niet hoofdelijk aansprakelijk is voor de schulden van de bv. De eigenaar kan wel hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld als er sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur.

  BV beginnen

  De directeur-eigenaar (DGA) van een bv wordt in sommige gevallen ook gevraagd om privé ook te tekenen voor schulden, bijvoorbeeld bij het aangaan van een banklening. Voor aandeelhouders is de aansprakelijkheid beperkt tot zijn of haar aandeel in de bv.

  Bij de uitkering van dividend of andere winstuitkeringen moet het bestuur (de eigenaar) een uitkeringstoets uitvoeren.

  De uitkeringstoets stelt eisen aan de verhouding tussen de totale bezittingen en schulden (solvabiliteit) van de bv. De bv is solvabel genoeg om winstuitkeringen te mogen doen als de bv na de winstuitkering tot ongeveer een jaar later nog aan de opeisbare schulden kan voldoen.

  Als een bestuurder wel geld uit de bv heeft onttrokken (bijvoorbeeld uitgekeerd aan aandeelhouders), maar zonder uitkeringstoets of zonder dat de uitkeringstoets uitwees dat dit kon, dan is er sprake van onbehoorlijk bestuur en is het bestuur (eigenaar/DGA) hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden.

  Belasting BV

  De winsten van een bv worden belast in de vennootschapsbelasting. De winsten (vaak in de vorm van dividend) die de bv aan de eigenaar van de vennootschap uitkeert worden vervolgens belast als aanmerkelijk belang in box 2 van de inkomstenbelasting. Het loon dat de bv betaald aan de directeur-grootaandeelhouder (DGA) wordt belast in box 1 van de inkomstenbelasting volgens het schijventarief. Als eigenaar van een bv heb je geen recht op de ondernemersaftrek of MKB winstvrijstelling.

  Uiteraard krijgt ook de dga salaris en hierover zegt de Belastingdienst:

  “Als u zich geen of een ongebruikelijk laag salaris laat betalen, houden wij toch rekening met een zogenoemd gebruikelijk loon. Over dit gebruikelijk loon moet de bv dan loonbelasting/premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet inhouden en afdragen.”

  De eigenaar van een bv hoeft overigens niet alle winst direct uit te laten keren. De eigenaar kan er ook voor kiezen om winsten ‘in de bv’ te laten zitten. Hij kan er dan voor kiezen de winst te investeren in het bedrijf. De eigenaar is wel verplicht zichzelf dan een zogenaamde management fee te geven. Een vast bedrag per maand die de eigenaar als loon ontvangt voor zijn werkzaamheden in de bv.

  De bv, DGA, aandeelhouders en aanmerkelijk belang

  Een bv kan verschillende soorten eigenaren hebben. De eerste en meest voorkomende, zeker bij een bv die net wordt opgericht, is de directeur-eigenaar of directeur-grootaandeelhouder (DGA). Een DGA bezit meer dan 5% van de aandelen in de bv en heeft de functie van directeur.

  De inkomsten uit loon, bijvoorbeeld de management fee die we eerder hebben besproken, worden belast in box 1 van de inkomstenbelasting. Winstuitkeringen, zoals dividend, worden belast als aanmerkelijk belang in box 2 van de inkomstenbelasting. Je hebt een aanmerkelijk belang in een bv als je alleen - of samen met je fiscale partner - meer dan 5% van de aandelen van die bv bezit.

  Je kunt met een aanmerkelijk belang dus DGA of aandeelhouder zijn. Heb je wel een aanmerkelijk belang, maar bekleed je geen functie binnen de bv, dan ben je aandeelhouder.

  Boekhouding van en binnen een bv

  Omdat de eisen aan externe verslaggeving van de bv hoger zijn die van de eenmanszaak, heeft een bv ook meer boekhoudkundige eisen. Het principe blijft hetzelfde, de DGA is belastingplichtig voor de inkomstenbelasting en de bv als geheel is belastingplichtig voor de omzetbelasting.

  De bv is echter ook belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en misschien (sneller dan een eenmanszaak) voor de loonbelasting. De resultaten van de bv worden opgenomen in de jaarrekening en onder voorwaarden moet de bv de jaarrekening deponeren bij de KvK.

  Dit heeft gevolgen voor een boekhouding die je bijhoudt. Ten eerste zijn er meer grootboeken nodig om een overzichtelijke administratie bij te houden. Dit heeft als gevolg dat het geheel van grootboeken en de boekingen die in de grootboeken worden gedaan complexer worden. Dit moet je immers elk jaar opnieuw bijhouden.

  Ten tweede moet er een vennootschappelijke administratie worden bijgehouden en eventueel een loonadministratie. Ten derde wordt er bij uitkeringen van dividend aan de aandeelhouders een minimum aan solvabiliteit van de onderneming gevraagd. Dit betekent dat het mogelijk moet zijn om op basis van de boekhouding  prognoses op te stellen, zodat het bestuur kan aantonen dat de solvabiliteit op peil blijft bij een winstuitkering.

  Wil jij jouw eigen bv beginnen? Wees slim en ga aan de slag met online boekhouden. Dan loop je nooit meer omzet mis en loop je geen onnodige risico's

  Start met online boekhouden

  Besloten vennootschap of eenmanszaak: het omslagpunt

  Op een bepaald moment wordt het (fiscaal) aantrekkelijk om een eenmanszaak om te zetten in een bv. Dit komt omdat de winst uit een eenmanszaak anders wordt belast dan de winst uit een bv. De winst uit een eenmanszaak wordt bij de inkomstenbelasting in box 1 als winst uit onderneming belast.

  De winst die een eigenaar vanuit een bv laat uitkeren wordt eerst in de vennootschapsbelasting belast en vervolgens in box 2 van de inkomstenbelasting als aanmerkelijk belang. Als eigenaar van een eenmanszaak ben je ondernemer voor de inkomstenbelasting en heb je fiscale aftrekposten in box 1.

  Voorbeelden van die aftrekposten zijn startersaftrek, zelfstandigenaftrek en meewerkaftrek. Als eigenaar van een bv worden je winsten in box 2 belast en in box 2 kun je geen gebruik maken van de fiscale aftrekposten voor ondernemers.

  Omdat de inkomstenbelasting in box 1 progressief in 4 schijven wordt belast, betaal je bij een hogere winst relatief steeds meer belasting. Met andere woorden: bij een hogere winst in de eenmanszaak wordt de belastingdruk (percentage belasting van de winst) steeds hoger.

  Omslagpunt bv of eenmanszaak beginnen

  Dit wordt ook wel de bv of eenmanszaak omslagpunt genoemd. Wanneer die voor jou geldt, bepaal je zelf. Uit onderzoek blijkt dat het omslagpunt - afhankelijk van de persoonlijke situatie - rond € 200.000,- belastbare winst per jaar ligt. Dat betekent dat de belastingdruk in een bv vanaf dat moment lager is, dan de belastingdruk in een eenmanszaak.

  Met bovenstaande punten heb je handvatten gekregen om je eigen bv te beginnen. Of die eenmanszaak natuurlijk. Bedenk wat je wilt en hoe je het wilt vormgeven en dan kun je voortvarend aan de slag met jouw eigen eenmanszaak of bv.

  Populaire software

  Gerelateerde artikelen

  10 oktober 2023

  Hoe CRM software jouw verkopen een boost geeft

  Offerte Crm

  CRM software zorgt voor meer sales. De software biedt je efficiëntie en inzicht, maar maakt je ook effectiever in het verkoopproces.

  30 september 2023

  Administratie bijhouden als zzp'er?

  Administratie Boekhouding

  Je administratie en boekhouding bijhouden is niet altijd leuk. Maar wel heel belangrijk!

  10 december 2020

  Boekhouden in Excel of met boekhoudsoftware? Wat past bij jou?

  Excel Boekhouding

  Wat past bij jou? Boekhouden in Excel of met boekhoudsoftware? Ontdek in dit blog welke manier bij jouw bedrijf past.

  Appwiki is eenvoudig software kiezen voor:

  Dit is Appwiki

  Appwiki is het beginpunt voor bedrijfssoftware selectie. Wij geloven dat bedrijven met online tools en software slimmer, sneller en flexibeler zijn. En dus beter hun klanten kunnen helpen en beter concurreren in de markt.

  Appwiki werkt voor jou

  Appwiki experts adviseren jou bij software selectie. Jouw wensen en bedrijfsprofiel bepalen de meest geschikte software. We brengen onze kennis, informatie van leveranciers en data van gebruikers samen, zodat jij eenvoudig een selectie maakt en snel software vindt die bij je past. 

  En zo werkt Appwiki

  We brengen in je in contact met software aanbieders en ontvangen daarvoor een vergoeding. Adviseren we dan alleen aanbieders die betalen? Nee hoor, we adviseren alleen de aanbieders waarvan we zeker weten dat ze bij jouw bedrijf passen.

  Products