Wat is het urencriterium?

Het urencriterium is het aantal uren, 1225 uur, die je per jaar moet besteden aan je bedrijf om in aanmerking te komen voor fiscale aftrekposten.

De Belastingdient hanteert het urencriterium om te kijken of je als ondernemer in aanmerking komt voor de ondernemersaftrek. Lees hier hoe het precies zit met de urenregistratie en het urencriterium.

De ondernemersaftrek bestaat o.a. uit de zelfstandigenaftrek, startersaftrek & meewerkaftrek. Voor de meeste ondernemers zijn dit de meest gebruikte onderdelen.

Je komt in aanmerking voor ondernemersaftrek als je:

  • Ondernemer bent voor de inkomstenbelasting
  • Winst door de Belastingdienst wordt aangemerkt als winst uit onderneming
  • Voldoet aan het urencriterium van minimaal 1.225 uren per kalenderjaar aan je bedrijf bestede uren;
  • Bij de start van het kalenderjaar jonger was dan 65 jaar.

De zelfstandigenaftrek bedraagt in het jaar 2014 €7.280. Dit bedrag mag je van je winst uit onderneming aftrekken bij het bepalen van je belastbare winst.

Startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek. Deze aftrekpost is bedoeld om starters te helpen bij het opzetten van een succesvol bedrijf. Elk beginnend bedrijf mag in de eerste vijf jaar na de opstart drie keer de startersaftrek toepassen om de zelfstandigenafrek te verhogen met €2.123,-. Dit mag je doen als je:

  • De afgelopen vijf jaar minimaal één jaar geen ondernemer bent geweest;
  • In deze periode niet meer dan twee keer de zelfstandigenaftrek hebt toegepast.

De aftrekposten mag je van de door jou gemaakte winst aftrekken, zodat het te belasten bedrag minder wordt en je dus minder belasting betaalt. Hiervoor kan de Belastingdienst om bewijs vragen in de vorm van een urenregistratie overzicht.

Rating:
Reviews: 68
Urenregistratie
Rating:
Reviews: 978
Urenregistratie
Rating:
Reviews: 370
Urenregistratie
Products