Wat is een personeelsplanning?

Een personeelsplanning is de juiste balans tussen de personeelsbehoefte en de personeelsbeschikbaarheid. Het is een breed begrip, waarmee ook gedoeld wordt op het strategische beleid rondom instroom, doorstroom en uitstroom van personeel bedoeld wordt. Het begrip beschrijft de constante afstemming tussen de personeelsbehoefte en de personeelsbeschikbaarheid met als doel het behalen van de organisatiedoelstellingen. Urenregistratie is een belangrijk onderdeel van personeelsplanning.

Verschillende urenregistratie software pakketten bieden de mogelijkheid om het inplannen van het personeel te integreren. Zo kunnen geplande uren vanuit de agenda direct worden geboekt en is er dus minder kans op fouten door het handmatig overnemen van uren. Koppel je factuursoftware aan je urenregistratiesysteem? Dan kunnen gewerkte uren direct worden doorberekend.

Rating:
Reviews: 68
Urenregistratie
Rating:
Reviews: 370
Urenregistratie
Rating:
Reviews: 978
Urenregistratie
Products