Wat zijn indirecte uren?

Indirecte uren zijn uren die niet direct op de werkzaamheden van de ondernemer zijn te schrijven, maar wel verband houden met zijn werkzaamheden. Voorbeelden van indirecte uren zijn uren die te maken hebben met de administratie, maar ook het volgen van scholing en cursussen kunnen indirecte uren zijn. Bij de ondernemer is nog wel eens twijfel over wat hij tot de indirecte en tot de directe uren moet rekenen.

Aftrekregelingen

Indirecte uren worden vaak gebruikt om voor een aantal aftrekregelingen in aanmerking te komen. Hiervoor moet aan een urencriterium worden voldaan. Dit houdt in dat je minstens 1225 uur per jaar in je bedrijf werkzaam moet zijn. Om voor dit urencriterium in aanmerking te komen mogen naast directe uren ook indirecte uren worden meegeteld. Belangrijk is dat het aantal indirecte uren in verhouding staat tot de gefactureerde uren. Het bijhouden van de indirecte uren is noodzakelijk en voorkomt problemen. Het benoemen van specifieke werkzaamheden is hierbij cruciaal. Algemene termen zoals de administratie of netwerken leiden bij de belastingdienst tot de nodige vraagtekens. Vergelijk hier de meeste geschikte urenregistratie software.

Rating:
Reviews: 68
Urenregistratie
Rating:
Reviews: 370
Urenregistratie
Rating:
Reviews: 978
Urenregistratie
Products