Wat is tijdregistratie?

Tijdregistratie is het bijhouden van de tijd. Er zijn vele manieren om dit toe te passen. Er kan bijvoorbeeld bijgehouden worden wanneer een werknemer op de werkvloer staat en wanneer hij naar huis gaat. Ook is het mogelijk om intern bij te houden waaraan tijd besteed wordt.

Waarom tijdregistratie?

  • De aan- en afwezigheid wordt neutraal vastgelegd. Er kan hierdoor geen discussie ontstaan over de gewerkte uren, het wordt namelijk precies bijgehouden en voor iedereen op dezelfde manier
  • Doordat alle uren precies bijgehouden worden, is het mogelijk om met deze gegevens kosten te besparen. Het geeft een duidelijk overzicht van de gemaakte personeelskosten
  • Het is een hulpmiddel voor de loonadministratie. Alle uren, dus bijvoorbeeld ook de verlofuren en toeslaguren staan geregistreerd
  • Het is mogelijk om flexibele uren aan te houden. Wanneer iemand later begint maar ook langer doorgaat, zal er geen daling in de productiviteit ontstaan. Dit wordt nu allemaal geregistreerd
Rating:
Reviews: 68
Urenregistratie
Rating:
Reviews: 370
Urenregistratie
Rating:
Reviews: 978
Urenregistratie
Products