1. Blog
  2. Webwinkel waarde

Wat is een webshop waard?

De waarde van jouw eigen webwinkel is een onderwerp waar je waarschijnlijk niet iedere dag mee bezig bent: De dagelijkse orderafhandeling en klantenservice krijgen waarschijnlijk meer aandacht. Toch is het wel verstandig om met regelmaat even stil te staan bij de waarde van de webwinkel. Ook wanneer er geen plannen zijn om je online winkel op korte termijn van de hand te doen, levert het uitvoeren van een waardering vaak nuttige tips op waarmee je de shop verkoop klaar kunt maken en stap voor stap de waarde kunt verhogen.

Hoe bepaal je de waarde van een webshop?

Er zijn verschillende manieren om de waarde van een onderneming te bepalen. Wij komen bij webwinkelovernames vaak bepaalde vuistregels tegen. Een veel voorkomende vuistregel is bijvoorbeeld ‘twee keer de jaarwinst’. Per situatie zal er dan een opslag of een bepaalde korting worden onderhandeld op basis van de individuele situatie van de webwinkel.

Deze vuistregel rekent natuurlijk makkelijk, maar er zitten nadelen aan vast: Denk aan het nogal breed te interpreteren begrip ‘winst’. Een ander nadeel is dat deze methode alleen naar de historie van een shop kijkt, terwijl een koper met name geïnteresseerd is in de toekomstige inkomsten van een webwinkel.

Dat is ook de reden dat de meeste valuators de waarde van MKB-bedrijven bepalen aan de hand van een andere methode: De Discounted Cashflow (DCF) methode.

Discounted Cashflow

Om teleurstelling te voorkomen zal ik maar alvast melden dat volledig objectieve waardebepalingen niet bestaan. Er zijn diverse methodes en iedere methode heeft een andere uitkomst. Bovendien is er binnen deze methodes ruimte voor perceptie op een begrip als ‘risico’. (en dat de perceptie van koper en verkoper vaak niet overeenkomen zal wel duidelijk zijn)

De DCF-methode is echter wel de meest geaccepteerde methode, mede omdat er wordt gekeken naar de verwachte toekomstige kosten en baten. Met deze DCF methode worden toekomstige kasstromen gewaardeerd en ‘contant gemaakt’ door te berekenen welke kosten er gemaakt moeten worden om die kasstromen daadwerkelijk te gaan realiseren.

De redenering hierachter is dat ‘huidig geld’ meer waarde heeft dan ‘toekomstig geld’. Bedenk daarbij of je liever nu op dit moment 100 euro in je zak hebt, of pas over een jaar met alle tussenliggende risico’s van dien. Met andere woorden, de toekomstige 100 euro heeft nu op dit moment minder waarde dan de 100 euro in je zak. Hoeveel minder, dat hangt af van verschillende (deels aangenomen) risicofactoren die we in dit artikel verder zullen behandelen.

De berekening van de Discounted Cashflow

Volgens de DCF methodiek wordt de waarde bepaald aan de hand van 3 elementen: Tijd, Geld en Onzekerheid (risico). Dat komt in de methodiek naar voren aan de hand van twee variabelen:

  • De verwachte jaarlijkse vrije kasstromen
  • De kosten van het geïnvesteerde vermogen (de ‘kostenvoet’)

In de formule komen de elementen en variabelen als volgt terug:

Formule om webshop waarde te bepalen

De formule geeft ruimte voor een planperiode en een restperiode. Zelf werken wij voor webwinkels veelal met een planperiode van 3 jaar plus een (ver)korte restperiode van 2 jaar. Daar valt over te discussiëren, maar met alle ontwikkelingen waar webwinkel(houder)s mee te maken hebben is vooruit kijken vaak een hele kunst en zijn in onze ervaring weinig kopers bereid om over een langere periode de cashflow contant te maken.

De vrije kasstroom valt te berekenen door de EBIT (omzet minus de kosten van gewone bedrijfsuitoefening: de bedrijfswinst) te corrigeren voor de elementen afschrijvingen, rente, onttrekkingen aan de voorzieningen, mutaties in het werkkapitaal en (des)investeringen. Dit klinkt lastiger dan het is: Voor veel webwinkels spelen deze correcties namelijk slechts ten dele (er is bijvoorbeeld geen geld geleend).

De kostenvoet van het geïnvesteerde vermogen wordt vervolgens bepaald aan de hand van de vaste elementen risicoloze rente (Rf - standaard 2%) de marktpremie voor investeringen in aandelen (Rm - standaard 5,5%). Daar tel ik vervolgens een algemene risicopremie bij op voor webwinkels (Rs – standaard 12,5%) die vervolgens wordt gecorrigeerd voor de sterke & zwakke punten van een specifieke webwinkel (Ru).

Uitwerking

Bijvoorbeeld: De vrije kasstroom van een webwinkel wordt op basis van het aanwezige business plan met prognoses ingeschat voor jaar 1 op €30.000, voor jaar 2 op €40.000 en voor jaar 3 op €35.000.

Om de correctie op de risicopremie nu vast te stellen bekijken we de webwinkel nader: Deze is in dit voorbeeld bovengemiddeld afhankelijk van derden, doordat veel advertenties worden ingekocht bij Beslist en Adwords. Bovendien draait de shop op basis van dropshipping en heeft het geen uniek assortiment. Verder is de shop gebaseerd op een generiek platform dat vrij eenvoudig overdraagbaar is. (ik noem een aantal willekeurige elementen die ik van invloed op de risicopremie vind) Hiermee komen we met dit voorbeeld uit op een premie van 2% 5,5% 12,5% 20%=40,0%.

Bovenstaande formule wordt dan op de volgende manier uitgewerkt:

Webshop waarde berekenen voorbeeld

De waarde van de webwinkel in dit voorbeeld wordt bepaald op /- €70.000.

Een aantal aandachtspunten bij deze berekening:

Een veelgemaakte fout is dat webwinkelhouders de vrije kasstromen niet corrigeren voor hun eigen uren en dat is wel de bedoeling: je uren zijn namelijk ‘kosten’ die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsuitoefening.

Waardebepaling is geen exacte wetenschap: Er zijn diverse subjectieve factoren in het spel zoals de verschillende risico’s. Die zijn helaas niet keihard te maken en de koper zal deze veelal hoger inschatten dan de verkoper. Maar inhoudelijke waardebepalingen zoals de DCF bieden wel goede handvatten doordat ze aan de hand van een businessplan de waarde bepalen: Dan is er inhoudelijke discussie tussen koper en verkoper mogelijk en is het makkelijker om tot elkaar te komen.

‘Waarde’ komt in de praktijk dan ook vaak niet overeen met ‘prijs’: De waarde is het bedrag dat is berekend aan de hand van de toekomstige inkomsten, gecorrigeerd voor risico en termijn. De prijs is het bedrag dat koper en verkoper uiteindelijk overeenkomen en dit bedrag is het uiteindelijke resultaat van onderhandeling.

Afsluitend

Hopelijk biedt dit artikel de lezer wat houvast mbt de bepaling van de waarde van zijn of haar webwinkel. Er leiden vele wegen naar Rome en de weg die wij volgen is daar 1 van. Uiteindelijk gaat het erom dat er op een na te volgen wijze een waarde kan worden bepaald waar zowel koper als verkoper iets mee kan. De prijs die ze vervolgens afspreken is natuurlijk een tweede. Op- en aanmerkingen of verdere vragen kun je sturen naar sander.scholten@webshopovername.nl of laat hieronder je reactie achter.

Meer informatie over de aan- en verkoop van webwinkels en alternatieve waarderingsmethoden zijn te vinden in de kennisbank van het platform. Ook staan daar alle ‘webwinkels te koop’ in een actueel overzicht.

Arjan
Appwiki expert

Populaire software

Gerelateerde artikelen

22 november 2022

Wordpress webshop maken: de voor- en nadelen op een rij

Webshop beginnen Webshop

Is een Wordpress webshop voor jou de beste oplossing? Deze overwegingen moet je maken om tot een goede keuze te komen.

8 januari 2021

E-commerce trends om concurrentievoordeel te pakken

trends Webshop

Weet jij de e-commerce trends al? Ontdek ze hier en doe er je concurrentievoordeel mee!

4 augustus 2018

Webshop laten bouwen of zelf doen?

Webshop beginnen Webshop

Je wilt een webshop beginnen. Ga je deze dan laten bouwen of ga je zelf aan de slag?

Appwiki is eenvoudig software kiezen voor:

Dit is Appwiki

Appwiki is het beginpunt voor bedrijfssoftware selectie. Wij geloven dat bedrijven met online tools en software slimmer, sneller en flexibeler zijn. En dus beter hun klanten kunnen helpen en beter concurreren in de markt.

Appwiki werkt voor jou

Appwiki experts adviseren jou bij software selectie. Jouw wensen en bedrijfsprofiel bepalen de meest geschikte software. We brengen onze kennis, informatie van leveranciers en data van gebruikers samen, zodat jij eenvoudig een selectie maakt en snel software vindt die bij je past. 

En zo werkt Appwiki

We brengen in je in contact met software aanbieders en ontvangen daarvoor een vergoeding. Adviseren we dan alleen aanbieders die betalen? Nee hoor, we adviseren alleen de aanbieders waarvan we zeker weten dat ze bij jouw bedrijf passen.

Products