Mijn software

Dit is de beste software voor jou.

Je bent bijna klaar.

We zoeken nu jouw beste match.

Hoe berekenen we jouw persoonlijke score?

De score die we voor je hebben berekend ontstaat niet zomaar. We hebben jouw profiel en wensen meegenomen om tot de eindscore te komen. Jouw profiel weegt het zwaarst mee. Maar ook de door jouw gekozen functies wegen mee. Jouw persoonlijke eindscore hebben we als volgt berekend:

Profiel

Voor elk onderdeel waarmee een softwarepakket overeenkomt met jouw profiel, krijgt een softwarepakket twintig punten toegekend. Door het profiel zo zwaar mee te laten wegen voorkomen we bijvoorbeeld dat een een ZZP’er de keuze krijgt een boekhoudprogramma uit te proberen dat eigenlijk geschikt is voor een MKB-bedrijf met twintig gebruikers. 

Functionaliteiten

Voor elke functie die je belangrijk vindt én die overeenkomt met een softwarepakket, krijgt een softwarepakket vijf punten toegekend. Voor elke overige feature in de categorie waar een softwarepakket over beschikt, krijgt het één punt toegekend. Dit doen wij om een zo compleet mogelijk softwarepakket voor jou te selecteren.

Berekening

Jouw persoonlijke eindscore wordt vervolgens berekend met de volgende formule:
(20 x iedere mogelijke match met je profiel)+(aantal functies die jij belangrijk vindt × 5 )+(aantal overige functies in de categorie × 1) = totaal aantal te behalen punten 

Vervolgens wordt het cijfer als volgt berekend: aantal behaalde punten ÷ maximaal aantal te behalen punten × 100.

Voorbeeld

Een softwarepakket krijgt een match van 100% als het jouw maximaal te behalen punten behaalt (dus maximaal aantal te behalen punten is 90 en deze worden ook behaald door het pakket) of krijgt een een match van 79 procent wanneer het maximaal aantal te behalen punten 80 is en 63 behaalt: 63 ÷ 80 × 100 = 79 procent.

*In eerste instantie is je volledige profiel zestig punten waard (20 × 3), maar niet in elke categorie wordt bijvoorbeeld branche meegenomen. In dat geval kan een softwarepakket maximaal veertig punten (20 × 2) scoren als het volledig overeenkomt met je profiel.

Products